Uniunea Europeana (UE) sprijina intreprinzatorii si mediul de afaceri printr-o gama larga de programe europene care acorda imprumuturi, garantii, capital de risc si alte finantari de capital propriu. Aceste instrumente financiare sunt gestionate de intermediari financiari precum bancile, fondurile de capital de risc si alte institutii financiare.

Cum functioneaza?

Decizia de a acorda un imprumut, o garantie sau o finantare a capitalului de risc/propriu este luata de catre institutia financiara locala. Conditiile exacte de finantare – valoarea, durata, ratele dobanzilor si taxele – depind de institutia financiara.

Programul-cadru pentru competitivitate si inovare

 • ofera garantii pentru a spori oferta de finantare prin indatorare pentru IMM-uri;
 • sporeste oferta de capital propriu pentru IMM-uri.

Avand drept tinta principala intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), Programul cadru pentru competitivitate si inovatie (CIP) sprijina activitatile inovatoare (inclusiv eco-inovatia), ofera un acces mai bun la finantare si furnizeaza servicii de asistenta pentru afaceri la nivelul regiunilor.

Acesta incurajeaza o mai buna adoptare si utilizare a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC) si ajuta la dezvoltarea societatii informationale.

 • De asemenea, promoveaza cresterea sporita a energiilor regenerabile si eficienta energetica.
 • CIP se imparte in trei programe operationale.

 

Fiecare program are obiectivele sale specifice, dorind sa contribuie la competitivitatea intreprinderilor si capacitatea lor de inovatie in propriul domeniu de activitate, cum ar fi TIC sau energia durabila:

 • Programul pentru inovatie si antreprenoriat (EIP)
 • Programul de sprijinire a politicii in materie de tehnologie a informatiei si comunicatiilor (ICT-PSP)
 • Programul european pentru energie inteligenta (IEE)

 

de risc/capital propriu sau subventii pentru IMM-uri. In acest sens, statele membre pot Fondurile structurale imbunatatesc oferta de imprumuturi, garantii, capital utiliza o parte din alocarile programelor operationale cofinantate prin Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul social european.

 

 1. INSTRUMENTE SPECIALE DE SPRIJIN

 

Au fost dezvoltate patru iniţiative comune de către Comisia Europeană (Direcţia Generală Politica Regională) în cooperare cu grupul Băncii Europene de Investiţii şi alte instituţii financiare, în cadrul perioadei de programare 2007-2013, pentru ca politica de coeziune să devină mai eficientă şi mai durabilă. Două dintre aceste iniţiative se referă la promovarea instrumentelor de inginerie financiară (JEREMIE şi JESSICA), iar celelalte două (JASPERS şi JASMINE) funcţionează ca instrumente de asistenţă tehnică.

 

 • JASPERS: Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene este un instrument de asistenţă tehnică pentru cele douăsprezece ţări care au aderat la UE în 2004 şi 2007. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE.
 1. INSTRUMENTE SPECIALE DE SPRIJIN

 

Au fost dezvoltate patru iniţiative comune de către Comisia Europeană (Direcţia Generală Politica Regională) în cooperare cu grupul Băncii Europene de Investiţii şi alte instituţii financiare, în cadrul perioadei de programare 2007-2013, pentru ca politica de coeziune să devină mai eficientă şi mai durabilă. Două dintre aceste iniţiative se referă la promovarea instrumentelor de inginerie financiară (JEREMIE şi JESSICA), iar celelalte două (JASPERS şi JASMINE) funcţionează ca instrumente de asistenţă tehnică.

 

 • JASPERS: Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene este un instrument de asistenţă tehnică pentru cele douăsprezece ţări care au aderat la UE în 2004 şi 2007. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE.

 

 • JEREMIE: Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiţii. Această iniţiativă promovează utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori accesul IMM-urilor la finanţare, prin intervenţii ale fondurilor structurale.
 • JESSICA: Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Această iniţiativă sprijină dezvoltarea urbană durabilă şi regenerarea prin mecanisme de inginerie financiară.
 • JASMINE: Acţiune comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa urmăreşte să ofere asistenţă tehnică, dar şi sprijin financiar furnizorilor de microcredite nebancari şi să îi ajute să realizeze o creştere a calităţii activităţii proprii, să se extindă şi să dobândească un caracter durabil. JASMINE urmăreşte, de asemenea, promovarea bunelor practici în domeniul microcreditelor şi conceperea unui cod de conduită pentru instituţiile de microcredite.

 

Ce este JEREMIE?

 

JEREMIE – Resurse europene comune pentru microintreprinderi si IMM-uri – este o initiativa a Comisiei Europene dezvoltata impreuna cu Fondul European de Investitii. Aceasta initiativa promoveaza utilizarea instrumentelor de inginerie financiara pentru a spori accesul IMM-urilor la finantare prin interventii din fondurile structurale.

 

Ce fel de asistenta ofera JEREMIE?

 

Tarile UE pot folosi o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile structurale europene pentru a investi in instrumente reinnoibile, precum capitalul de risc, creditele sau fondurile de garantii.

 

Aceste fonduri pot sprijini:

 • crearea unor companii noi sau extinderea celor existente;
 • accesul intreprinderilor (in special al IMM-urilor) la capital de investitii pentru modernizarea si diversificarea activitatilor lor, dezvoltarea de produse noi, asigurarea si extinderea accesului pe piata;
 • cercetare si dezvoltare pentru afaceri, transfer tehnologic, inovatie si antreprenoriat;
 • modernizarea tehnologica a structurilor de productie pentru a contribui la atingerea obiectivelor unei economii cu emisii de carbon scazute;
 • investitii productive care creeaza si salvgardeaza locurile de munca durabile.

 

Cum actioneaza JEREMIE?

 

Contributiile din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) sunt alocate pentru fonduri de credit, garantii sau capital de risc, pentru a investi in intreprinderi. Aceste investitii pot lua forma capitalului, a unor imprumuturi si/sau garantii.

Profiturile din investitii sunt reinvestite in intreprinderi. In acest fel, o grupare de fonduri poate fi reutilizata de mai multe ori, reciclandu-se fondurile publice, sprijinindu-se capitalul si sporindu-se caracterul durabil si impactul resurselor publice alocate IMM-urilor.

Ca alternativa, autoritatile de management pot decide sa canalizeze resurse din partea programului folosind fondurile de holding (FH), care sunt infiintate in scopul de a investi in mai multe fonduri de investitii. Acest lucru nu este obligatoriu, dar el ofera avantajul de a permite autoritatilor de management sa delege catre experti profesionisti unele dintre sarcinile necesare pentru implementarea JEREMIE.

 

Ce avantaje ofera JEREMIE?

 

Caracterul durabil – Instrumentele de inginerie financiara sunt bazate pe asigurarea unei asistente returnabile din fondurile structurale pentru investitii, care ar trebui sa genereze profit si sa returneze astfel banii investitorilor. Aceasta este o alternativa mai durabila la asistenta oferita in mod traditional prin granturi.

 

Sustinere – prin combinarea fondurilor structurale cu surse de investitii complementare, se vor impulsiona resursele si vor fi sprijinite mai multe intreprinderi.

Flexibilitate – JEREMIE ofera flexibilitate, atat din punctul de vedere al structurii, cat si din cel al utilizarii fondurilor, fie prin investitii de capital, fie de tip credit sau garantie, care pot fi adaptate la cerintele specifice ale anumitor tari si regiuni.

Cunostinte expert – JEREMIE permite autoritatilor de management ale fondurilor structurale sa beneficieze de cunostintele expert din sectorul bancar si cel privat si sa isi sporeasca astfel eficacitatea investitiilor in companii.

Parteneriate – parteneriatul creat intre Comisie, FEI si BEI in cadrul JEREMIE poate fi si un puternic catalizator al cooperarii dintre tari, regiuni, FEI, BEI, alte banci si investitori, pentru a aborda problema accesului intreprinderilor si in special al IMM-urilor la finantare.

 

JASPERS: Asistenta comuna pentru sprijinirea proiectelor in regiunile europene

 

Ce este JASPERS?

 

JASPERS este un parteneriat intre Comisia Europeana (Directia Generala Politica Regionala), Banca Europeana de Investitii (BEI Deutsch  English  français), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD en français) si Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Parteneriatul reprezinta un instrument de asistenta tehnica pentru cele douasprezece tari care au aderat la UE in 2004 si 2007. Prin acest instrument, statelor membre in cauza li se ofera sprijinul de care au nevoie pentru a pregati proiecte importante de inalta calitate, care urmeaza a fi cofinantate din fonduri ale UE.

 

Ce fel de asistenta ofera JASPERS?

 

JASPERS ofera consultanta independenta tarilor UE in cauza, pentru a le permite sa pregateasca mai bine proiectele importante de infrastructura.

 

JASPERS poate oferi asistenta pentru toate etapele ciclului de proiect – de la identificarea initiala a unui proiect pana la decizia de a oferi asistenta prin granturi din partea UE. In unele cazuri, se poate oferi consultanta pana la inceperea etapei de constructie.

 

Consultanta JASPERS poate sa acopere:

 

 • pregatirea proiectului (de exemplu, analiza costurilor si a beneficiilor, analiza financiara, aspecte de mediu, planificarea achizitiilor);
 • verificarea documentatiei (de exemplu, studii de fezabilitate, solicitari de granturi etc.);
 • consultanta privind respectarea legislatiei UE (de mediu, privind concurenta etc.).

Care sunt proiectele care pot beneficia de asistenta JASPERS?

 

JASPERS vizeaza asistenta pentru proiectele importante de infrastructura, ale caror costuri depasesc 50 de milioane de euro si care sunt sprijinite de fonduri UE – de exemplu, proiecte in domeniul drumurilor, al cailor ferate, al apelor, al deseurilor, al energiei si al transporturilor urbane. In cazul tarilor mici, unde nu exista, de obicei, numeroase proiecte de o asemenea amploare, JASPERS se concentreaza pe cele mai mari dintre aceste proiecte.

 

Pentru informatii suplimentare, potentialii beneficiari trebuie sa contacteze Autoritatea de management English Deutsch français din tara lor, responsabila cu coordonarea fondurilor structurale ale UE.

 

Cum este organizat JASPERS?

 

Personalul JASPERS este asigurat printr-un acord de parteneriat: Comisia ofera fonduri care sunt folosite pentru recrutarea de personal specializat, iar ceilalti trei parteneri – BEI, BERD si KfW – contribuie prin oferirea de sprijin direct catre personal.

 

Sediul central al JASPERS este in cadrul BEI din Luxemburg, dar exista si trei centre regionale la Varsovia, Viena si Bucuresti, unde se afla aproximativ 70 % dintre cei aproximativ 85 de specialisti angajati, astfel incat acestia sa fie aproape de beneficiari si sa poata oferi servicii mai eficiente.

 

Centrul din Varsovia se ocupa de Polonia, Estonia, Letonia si Lituania.

Centrul din Viena se ocupa de Republica Ceha, Ungaria, Slovacia, Slovenia si Malta.

Centrul din Bucuresti se ocupa de Romania si Bulgaria.

Exista si la Luxemburg un numar mic de experti. Acestia pot lucra in oricare dintre tarile beneficiare, dupa cum este necesar.

JASMINE: Actiunea comuna de sprijinire a institutiilor de microfinantare din Europa

 

Ce este JASMINE?

 

JASMINE este cea de-a patra initiativa comuna a Comisiei, Bancii Europene de Investitii  si a Fondului European de Investitii. A fost creata:

 • pentru a stimula capacitatea furnizorilor de microcredite/institutiilor de microfinantare in diverse domenii printre care buna guvernanta, sistemele de informatii, managementul riscurilor si planificarea strategica
 • pentru a le ajuta sa devina operatori sustenabili si viabili pe piata microcreditelor.

 

Prima etapa consta in furnizarea de asistenta tehnica, prin evaluarea si formarea a 15 furnizori de microcredite din afara sectorului bancar, selectati in urma lansarii unei cereri de manifestare a interesului, lansata de Fondul European de Investitii (FEI) in 2009.

 

In primele trei luni ale anului 2010 va fi lansata o noua cerere pentru a selecta alti 30 de furnizori de microcredite din afara sectorului bancar, pentru a beneficia de asistenta tehnica prin JASMINE.

 

Fondul European de Investitii (FEI) joaca un rol-cheie in implementarea initiativei JASMINE prin:

 • organizarea asistentei tehnice (cofinantata de Comisia Europeana) pentru a sprijini dezvoltarea institutiilor de microfinantare (IMF-urilor);
 • furnizarea de sprijin financiar pentru operatiunile de imprumut (resurse BEI) si de capital initial (resurse UE).

In ce consta asistenta tehnica?

 

Furnizorii de microcredite si institutiile de microfinantare selectate de FEI vor putea sa beneficieze, gratuit, de o serie de servicii, printre care:

 • evaluarea structurii, a organizatiei si a modului de operare sau clasificarea acesteia, cu ajutorul unor agentii de rating specializate;
 • cursuri de formare adaptate pentru personal si pentru cadrele de conducere ale IMF-ului selectat, furnizate de consultanti experti in urma exercitiului de evaluare/rating.

 

In plus, vor fi oferite servicii de sprijin pentru intreprinderi, cum ar fi o baza de date on-line, consultanta cu privire la bunele practici si un serviciu de informare cu privire la JASMINE si la microcredite.Acestea vor fi accesibile tuturor IMF-urilor.De asemenea, este in pregatire un cod de conduita voluntar pentru IMF-uri.

 

 1. D) Instrumentul european de microfinantare Progress

 

Acesta faciliteaza accesul la microcredite (de pana la 25 000 EUR), inclusiv pentru grupurile defavorizate sau slab reprezentate, pentru infiintarea sau dezvoltarea unei microintreprinderi (cu mai putin de 10 angajati).

 

Ce este instrumentul de microfinantare Progress?

 

Instrumentul european de microfinantare Progress (microfinantarea Progress) a fost lansat in 2010 pentru a facilita accesul intreprinderilor mici la microcredite (imprumuturi mai mici de 25 000 de euro).

Instrumentul nu ofera fonduri direct antreprenorilor, ci sprijina furnizorii de microcredite selectati la nivelul UE, oferindu-le:

 • garantii, reducand astfel riscul unor eventuale pierderi
 • finantare, pentru a mari volumul de microcredite.
 • Furnizorii de microcredite pot fi banci publice sau private, institutii nebancare si organizatii non-profit care acorda microfinantare.
 • Conditiile de creditare de care vor beneficia antreprenorii (suma, durata, dobanda, comisioane, timpul necesar pentru obtinerea imprumutului) depind de furnizorul de microcredite la care apeleaza.
 • Microfinantarea Progress nu poate fi folosita pentru a acoperi linii de credit (overdraft, linii de credit revolving pe termen scurt etc.).

 

Pot beneficia de microfinantarea Progress?

 

Da, daca:

 • doriti sa desfasurati activitati independente ori sa infiintati sau sa dezvoltati o microintreprindere (cu mai putin de 10 angajati) – in special o intreprindere sociala
 • sunteti somer
 • v-ati retras temporar de pe piata muncii
 • nu puteti obtine credite standard din motive legate de sex, varsta, handicap, apartenenta la o minoritate etc.

 

 1. E) JESSICA: Sprijin european comun pentru investitii durabile in zonele urbane

 

Ce este JESSICA?

 

JESSICA – Sprijin european comun pentru investitii durabile in zonele urbane – este o initiativa a Comisiei Europene dezvoltata in cooperare cu Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca de

Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Aceasta initiativa sprijina dezvoltarea urbana durabila si regenerarea prin mecanisme de inginerie financiara.

Tarile UE pot opta sa investeasca o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile structurale ale UE in fonduri reinnoibile, pentru a ajuta la reciclarea resurselor financiare in scopul accelerarii investitiilor in zonele urbane ale Europei.

 

Ce fel de asistenta ofera JESSICA?

 

JESSICA promoveaza dezvoltarea urbana durabila sprijinind proiecte in urmatoarele domenii:

 

 • infrastructura urbana – inclusiv transporturi, apa/apa reziduala, energie;
 • patrimoniu sau locuri cu valoare culturala – pentru turism sau in alte scopuri durabile;
 • reluarea dezvoltarii terenurilor dezafectate – inclusiv degajarea si decontaminarea acestora;
 • crearea de noi spatii comerciale pentru IMM-uri, sectorul IT si/sau sectorul CDI;
 • cladiri pentru universitati – in domeniul medical, al biotehnologiilor si pentru alte specializari;
 • sporirea eficientei energetice.

 

Cum actioneaza JESSICA?

 

Contributiile din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) sunt alocate Fondurilor de dezvoltare urbana (FDU), care le investesc in parteneriate intre sectorul public si cel privat sau in alte proiecte cuprinse intr-un plan integrat de dezvoltare urbana durabila. Aceste investitii pot lua forma capitalului, a unor imprumuturi si/sau garantii.

Ca alternativa, autoritatile de management pot decide sa canalizeze fonduri catre FDU folosind fondurile de holding (FH), care sunt infiintate in scopul de a investi in mai multe FDU.

 

Acest lucru nu este obligatoriu, dar ofera avantajul de a permite autoritatilor de management sa delege catre experti profesionisti unele dintre sarcinile necesare pentru implementarea initiativei JESSICA.

 

Datorita naturii reinnoibile a instrumentelor, profiturile din investitii sunt reinvestite in noi proiecte de dezvoltare urbana, reciclandu-se astfel fondurile publice si promovandu-se caracterul durabil si impactul fondurilor UE si al fondurilor publice nationale.

 

Ce avantaje ofera JESSICA?

 

Caracterul durabil – Instrumentele de inginerie financiara precum JESSICA sunt bazate pe asigurarea unei asistente returnabile din fondurile structurale pentru investitii care ar trebui sa genereze profit si sa returneze astfel banii investitorilor. Aceasta este o alternativa mai durabila la asistenta oferita in mod traditional prin granturi.

 

Sustinere – prin combinarea fondurilor structurale cu alte surse de finantare care poate exista deja, JESSICA va spori resursele, facilitand oferirea de sprijin pentru un numar mai mare de proiecte.

 

Flexibilitate – JESSICA ofera flexibilitate, atat din punctul de vedere al structurii, cat si din cel al utilizarii fondurilor, fie prin investitii de capital, fie de tip credit sau garantie, care pot fi adaptate la cerintele specifice ale anumitor tari si regiuni.

 

Cunostinte expert – JESSICA permite autoritatilor de management ale fondurilor structurale si oraselor sa intre in contact cu sectorul privat si cel bancar. In acest fel, sunt sprijinite noi

investitii, precum si capacitatea tehnica si financiara pentru implementarea si managementul de proiecte.

 

Parteneriate – JESSICA este rezultatul parteneriatului creat intre Comisie, BEI si CEB. Initiativa poate indeplini si rolul unui puternic catalizator pentru crearea de parteneriate intre tari, regiuni, orase, BEI, CEB, alte banci, investitori etc., pentru abordarea problemelor cu care se confrunta regiunile urbane.

 

 

CUM POT DEPUNE O CERERE DE MICROFINANTARE?

 

Mai intai, verificati daca exista vreun furnizor de microcredite in tara dumneavoastra. Acesta va poate oferi toate informatiile legate de cererea de credit si de procedura de acordare si va va receptiona cererea de solicitare a microcreditului.

 

Cum puteti deveni furnizor de microcredite prin instrumentul Progress

Instrumentul de microfinantare Progress este sustinut de Comisia Europeana si de Banca Europeana de Investitii si este gestionat de Fondul european de investitii.

 

III. AL SAPTELEA PROGRAM-CADRU PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA

 

Mecanismul de finantare cu partajarea riscurilor imbunatateste accesul la finantare prin indatorare pentru companiile private si publice care desfasoara proiecte in domeniile cercetarii-dezvoltarii si inovarii. Acesta se adreseaza, in principal, companiilor de talie medie si mare.

 

Mecanismul include si un Instrument de partajare a riscurilor pentru a spori oferta de finantare prin indatorare pentru IMM-uri si intreprinderile cu capitalizare redusa si medie (cu mai putin de 500 de angajati) care au potential de inovare sau care se axeaza pe cercetare-dezvoltare si inovare.

 

 

 1. GRUPUL BANCII EUROPENE DE INVESTITII

 

Banca Europeana de Investitii este o institutie de finantare pe termen lung a Uniunii Europene. Aceasta imbunatateste accesul la finantare pentru IMM-uri, in cadrul sprijinului pentru crestere si locuri de munca in Europa.

 

Fondul european de investitii este parte a Grupului Bancii Europene de Investitii si are ca misiune principala sprijinirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii.

 

Fondul european de investitii gestioneaza o gama larga de instrumente financiare ale UE, implementate cu ajutorul unor intermediari financiari precum bancile, fondurile de capital propriu si alte institutii financiare.

 

 

MICROFINANTARE

 

Uniunea Europeana deruleaza programe de microcreditare prin care faciliteaza acordarea de imprumuturi de pana la 25 000 EUR persoanelor fizice autorizate si firmelor cu mai putin de 10 angajati.

 

UE nu ofera microcredite (imprumuturi de pana la 25 000 EUR) direct persoanelor fizice sau juridice, ci pune la dispozitia intermediarilor fonduri (garantii, imprumuturi, garantii de

participare la capital etc.) care le permit acestora sa acorde intreprinderilor mici finantare pentru participarea la capital, credite etc.

 

In calitate de (viitor) antreprenor, va puteti adresa unui organism care furnizeaza microfinantare in tara dumneavoastra si care participa la una dintre urmatoarele initiative:

 • Initiative UE de microfinantare
 • PCI English (Programul-cadru pentru competitivitate si inovare) vine in sprijinul microantreprenorilor care vor sa demareze sau sa extinda o afacere.
 • Obtineti un microcredit English
 • Lista furnizorilor de microcredite din tara dumneavoastra
 • Oferiti microcredite English
 • Informatii despre garantii pentru potentialii furnizori de microcredite

 

Progress (Instrumentul european de microfinantare Progress) ofera, prin intermediul furnizorilor de microcredite, fonduri pentru persoanele care si-au pierdut locul de munca si vor sa demareze o afacere sau pentru antreprenorii care vor sa-si extinda afacerea, dar nu au acces la servicii bancare traditionale.