Asistență socială

De ce asistenta sociala?

Cel de-al 7 lea obiectiv specific al proiectului – Dezvoltarea si implementarea unui pachet de servicii integrate, sociale, medicale si medico-sociale este adresat unui numar de 600 de persoane afectate sau aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Nevoia de asigurare de servicii medicale si sociale pentru cele 150 gospodarii, respectiv 600 persoane, este justificata prin:

 • accesul limitat la serviciile medicale;
 • lipsa programelor de promovare a sanatatii;
 • numarul mare al persoanelor care nu folosesc metode de planificare familiala;

Nevoia asigurarii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate si proprietate este determinata de existenta unui procent de 19,46 % in randul familiilor din Livezeni (87 persoane), care  nu au locuintele in proprietate. In acest sens se va acorda sprijinul de specialitate  si celor 30 persoane  care nu detin certificat de nastere si act de identitate.

Unde ? – In cadrul Centrului Comunitar

Pachetul de servicii integrate, sociale, medicale si medico-sociale va fi dezvoltat si implementat prin intermediul  Centrului Comunitar ce se va constitui in cadrul prezentului proiect in centrul comunei Livezeni.

Centrul integrat de servicii sociale va veni in intampinarea nevoilor persoanelor  marginalizate prin asigurarea de servicii medicale si sociale pentru cele 150 de gospodarii, avand in vedere:

-accesul limitat la serviciile medicale;

-lipsa unor controale periodice de sanatate;

-absenta cunostintelor privind igiena personala etc.

 

Ce fel de servicii vor fi oferite?

In cadrul Centrului Comunitar care se constituie prin acest proiect, vor fi furnizate familiilor provenind din comunitatea marginalizata (familii aflate in risc de saracie si excluziune sociala) servicii sociale si socio-medicale nerezidentiale, dupa cum urmeaza:

 1. Activitati desfasurate in Centrul de Zi:

– activitati educative, recreative si de dezvoltare a abilitatilor pt copiii din grupul tinta;

– informare, consiliere (sociala, psihologica, juridica) si educatie parentala.

 1. Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane aflate in situatie de dependenta (varstnici, persoane cu dizabilitati, persoane cu boli cronice):

– ajutor pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice – ABVZ;

– ajutor pntru realizarea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice – AIVZ;

– informare si consiliere familiala.

 1. Servicii de asistenta medicala comunitara pentru familiile din grupul tinta, in cadrul carora vor fi desfasurate :

– actiunile de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, in legatura cu un stil de viata sanatos, atitudine fata de sanatate si de serviciile medicale, planificare familiala si sanatatea reproducerii, nutritie, asigurarea unui mediu sanatos;

– identificare de riscuri pentru sanatate in randul persoanelor apartinand unor categorii vulnerabile din punct de vedere medical;

– identificarea activa a problemelor medico-sociale ale membrilor acestei comunitati marginalizate-focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc. ;

– consiliere medicala si sociala, in limita competentelor profesionale;

– directionarea persoanelor vulnerabile catre serviciile medico-socio- educationale si monitorizarea accesului acestora;

– implementarea de actiuni de sanatate si interventii adaptate nevoilor comunitatii: accesul membrilor comunitatii la servicii de asistenta medicala primara: imunizari, examenul de bilant al copilului cu varsta intre 0 – 7 ani, supravegherea gravidei, depistarea cazurilor de TBC, actiuni de depistare a bolilor cronice, alte programe nationale etc;

– asistenta la domiciliu a gravidei, nou-nascutului si mamei, a pacientului cronic si a varstnicului, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare;

– servicii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;

– se va urmari ca beneficiarii sa fie directionati in primul rand catre inscrierea la un medic de familie, pentru a fi luati in evidenta acestuia si a CNAS; de asemenea, acestia vor fi indrumati pt obtinerea Cardului de sanatate si obtinerea calitatii de asigurat in sistemul public de asigurari de sanatate, pentru a beneficia de serviciile publice gratuite/subventionate;

 

 1. Servicii sociale:
 • asistenta pentru remedierea problemelor datorate alcoolismului si altor adictii. In urma analizei peliminare a reiesit ca o problema importanta din comunitatea marginalizata este data de alcoolism si efectele acestuia (ignorarea nevoilor reale ale familie, violente, etc).

Prin urmare, cu ajutorul unui expert special (psihoterapeut), furnizat de Fundatia Rhema, se vor derula regulat, periodic, intruniri cu familiile afectate de acest gen de probleme.

 • informare si  consultanta pentru obtinerea drepturilor sociale, prelucrarea documentatie pentru obtinerea beneficiilor sociale – prin asistentul /lucratorul social de la primarie

 

 1. Servicii de sprijin in educatie pentru copiii din grupul tinta
 2. Servicii de ocupare pentru persoanele de varsta activa din grupul tinta
 3. Servicii pentru dezvoltarea antreprenoriatului
 4. Servicii de asistenta juridica pentru actele de stare civila, documentele de proprietate si cele pentru diverse beneficii sociale.

 

 

Cui sunt dedicate aceste servicii?

In scopul limitarii efectelor fenomenului de saracie si excluziune vor fi furnizate servicii socio-medicale in cadrul centrului comunitar integrat de servicii sociale pentru persoanele din grupul tinta, dupa cum urmeaza:

 • servicii medicale – 150 pers.;
 • servicii de centru de zi –150 pers.;
 • cons psihologica – 150 pers.;
 • educatie parentala – 294 pers.;
 • program pt reducerea alcoolismului– 50 pers.;
 • program de educatie sanitara si planning familial – 600 pers.

Totodata, de aceste servicii vor beneficia si cele 76 pers. care sufera de boli cronice din aceasta comunitate.

 • asistenta juridica pt reglementarea actelor de proprietate ale locuintelor (cadastru, intabulare si rezolvarea problemelor cu actele de proprietate) – 87 de persoane;
 • reglementarea actelor de identitate (certificat de nastere si carti de identitate) – 30 persoane conform datelor din studiul preliminar.

 

Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico-sociale) va fi de minimum 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului.