Cui ne adresăm? Cine poate obține finanțarea nerambursabilă?

Concursul de planuri de afaceri vizează persoane în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul sau reședința în comunitatea marginalizată din comuna Livezeni, județul Mureș, care doresc să dezvolte o activitate independentă și care au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului “Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni”.

 

Ce sumă poate obține întreprinzătorul?

Fondul total pentru acordarea finanțărilor este de 4.400.000 lei și vor fi acordate 40 subvenții în valoare de maxim 110.000 lei. Subvenția acordată fiecărei întrepinderi nou-înființate poate reprezenta până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Care sunt condițiile de participare la concurs?

 • întreprinderilor nou-înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în comuna Livezeni;
 • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis trebuie să angajeze cel puțin 1 persoană. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în comuna Livezeni
 • Să asigure funcționarea întreprinderii minim 7 luni după finalizarea proiectului prin care a fost obținută subvenția. Acest lucru înseamnă să mențină activitatea și locurile de muncă înființate prin subvenție.
 • Nu pot fi acordate subvenții pentru:
 • întreprinderile care-si desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării si comercializării produselor agricole
 • activităţi legate de export, înfiinţarea si funcţionarea unei reţele de distribuţie, achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri

 

Cum se fac înscrierile și depunerile de dosare?

Pentru participare, candidaţii trebuie să se înregistreze în platforma de concurs accesibilă prin intermediul paginii www.vector-mures.ro

Înregistrarea planurilor de afaceri se poate face începând cu data absolvirii cursului de formare antreprenorială și până la data de 30.11.2018. Planurile de afaceri încărcate în platformă în cadrul cursului de formare antreprenorială vor fi automat înscrise în concurs la data deschiderii concursului. Participanților li se recomandă să participe la cursurile de formare antreprenorială susținute prin proiect și să actualizeze planul de afaceri în perioada de derulare a concursului pentru a-și maximiza șansele de a câștiga una dintre cele 40 de finanțări.

 

Când începe sesiunea de depunere a dosarelor și care sunt etapele concursului?

Perioada de înscriere în concurs  a planurilor de afacere 01.10.2018 – 16.12.2018 31.03.2019.

Afișarea listei câștigătorilor 07.01.2019 02.05.2019

Afișarea listei finale a câștigătorilor dupa depunerea si evaluarea contestatiilor 16.01.2019 30.05.2019

 

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obține o finanțare nerambursabilă?

 1. Înscrie-te la cursurile de formare antreprenorială din cadrul proiectului prin intermediul paginii http://platforma.comunalivezeni.ro și urmează aceste cursuri
 2. Înscrie pe platformă planul de afaceri dezvoltat în timpul cursului
 3. Parcurge programul suport pentru înființarea de noi afaceri, program care se adresează celor 40 de câștigători ai concursului.

 

Regulamentul complet privind concursul poate fi găsit aici: Metodologie-Livezeni-Final-15-ilovepdf-compressed

Decizie prelungire temene: Decizie Manager proiect – prelungire perioada depunere planuri

Regulamentul complet privind concursul poate fi găsit aici: Metodologie Livezeni – Final_compressed

 

Concursul de planuri de afaceri, este organizat de către consorțiul format din Comuna Livezeni, Școala Gimnazială “Benedek Elek” Livezeni, Asociația pentru Inovare Socială, Fundația Creștină “Rhema” și Unic Sports SRL, în calitate de administrator al schemei de minimis, în cadrul Proiectului Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni”.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”