1.1.Cadrul general

Comunitatea marginalizată pe care o analizăm este situată în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, din județul Mureș. Livezeni, este o comună adiecentă municipiului Târgu Mureş, situată în partea de est a zonei periurbane, la 9 Km de municipiul Tg Mureș. Comuna Livezeni cuprinde patru localităţi componente, respectiv Livezeni (sat reşedinţă de comună), Ivăneşti, Poieniţa şi Sânişor.

Localităţile comunei se află pe terasele pârâului Pocloş şi a afluenţilor acestuia (Şaivari şi Valea Sărată), fiind localizate pe zona relativ plată, de tip „câmpie” din preajma drumului judeţean şi pe zona denivelată şi deluroasă cu împrejurimi alcătuite din livezi de pomi fructiferi şi păduri, amplasate în general pe dealuri. Relaţiile în teritoriu se dezvoltă în lungul drumului judeţean DJ 135 pe directia Tîrgu-Mureş – Miercurea Nirajului. Locuitorii comunei mai au acces la Gara CFR şi autogările din Tîrgu Mureș.

Comuna dispune de școli, sală de sport recent construită, grădinițe, dispensar uman, dispensar veterinar, post de poliție, primărie, cămine culturale, spații comerciale, biserici pentru principalele culte aflate pe teritoriul comunei, complexe de alimentație publică și agrement. Dotările socio-culturale și administrative se găsesc amplasate în zonele centrale, în lungul străzilor principale. Dotările social-culturale precum și instituțiile și serviciile de interes public sunt parțial construite înainte de 1990, renovate în timp, şi doar parţial noi.

1.2. Cadrul demografic – caracteristicile și structura populației.

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 20 octombrie 2011, populaţia stabilă a comunei Livezeni a înregistrat un număr 3.266 locuitori. Din aceştia un număr de 2.225 (68,1%) sunt înregistraţi în localitatatea reşedinţă de comună – Livezeni, 472 (14,5%) sunt în satul Ivăneşti, 334 (10,2%) în satul Poieniţa, iar satul Sânişor înregistrează un număr mai redus, 235 locuitori (7,2%).

În intervalul de timp 2011 – 2016, s-au înregistrat câteva modificări importante în structura populației satului Livezeni, pe care le prezentăm succint în continuare, ca apoi să fie analizate pe fiecare secțiune specifică.

Astfel, în primul rând, datorită condiţiilor de accesibilitate, distanţă şi relief, comuna Livezeni a exercitat și exercită în continuare o atracţie destul de mare pentru stabilirea unor familii din Tîrgu- Mureş pe teritoriul comunei, dar și pentru stabilirea unor afaceri, comuna având suficiente rezerve de teren. Astfel, comuna Livezeni a înregistrat valori mari de creştere demografică în urma creării unui fond locativ modern cu dotările edilitare necesare. La nivelul satului Livezeni, a fost creat cartierul Orizont, cu peste 200 de locuințe.

La nivelul întregii comune, faţă de recensământul din anul 1992, populaţia stabilă a crescut cu 1.416 persoane (+76%) iar cea mai importantă creştere o înregistrează satul Livezeni, unde populaţia stabilă practic s- a dublat, de la 1.090 de locuitori în 1992, la 2.225 de locuitori în anul 2011, existând o creştere cu 104,1%. Această evoluţie favorabilă se datorează atât unui spor natural pozitiv al populaţiei, cât şi a unui spor migrator pozitiv.

Mai mult, până la momentul cercetării, iulie 2016, din evidențele administrației publice (liste electorale), rezultă în

continuare o creștere a populației, de aproximativ 2300 de locuitori, din care 1686 persoane adulte cu drept de vot. În plus, o mare diferență față de datele statistice obținute la ultimul referendum, se înregistrează în satul Livezeni, la indicatorul apartenența etnică, a cărei valoare aproape s-a dublat în intervalul oct. 2011 – iul. 2016. În această perioadă, la nivelul satului Livezeni, au avut loc o serie de schimbări demografice, prin migrarea populației din oraș spre sat și prin creșterea populației de etnie rome.

În ultimii ani, satul Livezeni a suferit prin aceste procese demografice înregistrate, o polarizare puternică, crescând atât numărul persoanelor înstărite, stabilite în sat în noul cartier rezidențial Orizont, cât și numărul populației foarte sărace, de etnie romă, care a dus – conform declarațiilor autorităților – la o creștere îngrijorătoare a numărului de locuințe construite fără autorizații și în condiții precare. Populația sosită în ultimii ani este înstărită, cu studii superioare și cu un spor natural scăzut, în timp ce populația de etnie romă, este cu un nivel foarte scăzut de educație, afectate de sărăcie și cu un spor natural crescut. Aceste trăsături socio-demografice influențează major toate celelalte caracteristici ale comunității și, pentru o imagine corectă asupra stării de dezvoltare a localității, trebuie analizate separat.

În totalul populației satului Livezeni, se distinge o comunitate de aproximativ 2075 de locuitori afectați sau aflați în risc de sărăcie, care trăiesc în 447 de gospodării.

1.3 Scurt sondaj al locuitorilor asupra localitatii de resedinta

——–       Ce ii leaga de Livezeni , ce iubesc la Livezeni?

–   locul de nastere, familia, prietenii, locul de munca,

–   este foarte aproape de municipiul Tg Mures

–    in comuna sunt 4 scoli moderne ( cls I- VIII)  unde elevii se pot bucura de  un nivel de educare corespunzatoare

–    exista  si 4 gradinite

–       Exista prestatii medicale ( medic de familie)

 • 1 farmacie

———      Ce cred ca are Livezeniul mai frumos si deosebit fata de alte comune?

 • Pozitia geografica a comunei Livezeni,
 • Majoritatea comunitatii sunt maghiari
 • Aerul este mai curat
 • Comunitatea /vecinii ajuta unul pe altul ( de ex in cazul in care un vecin contruieste )
 • Avantajul fata de alte localitati este ca in maxim 30 min pe jos este posibil sa ajugem in orasul Tg Mures
 • Investitorii / oamenii de afaceri / angajatorii au posibilitatea sa alega dintre multe persoane care sunt fara un loc de munca stabil
 • Exista proiecte in derulare prin care sunt ajutati diferite categorii de beneficiari
 • In primaria comunei Livezeni se pot rezolva diferite cazuri cu promtitudine
 • Taxele si impozitele anuale nu sunt majorate annual
 • Caminele culturale au fost modernizate si ofera un climat placut
 • Comuna este monitorizata prin mai multe camere de supraveghere stadala care ofera comunitatii o siguranta mai buna pentru identificarea eventualilor autori care comit diferite fapte
 • Avem din anul 2018 inagurat o pista de biciclete cu numele Circuitul Comorii care are legatura cu comunele vecine

1.4. Cum raspund livezenii la actiunile initiate in cadrul proiectului „Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a marginalizarii in Livezeni”