Comunitatea

În Livezeni traiesc peste 400 de familii în sărăcie, privați de servicii de sănătate și educație, fără venituri, locuri de muncă și fără să își cunoască drepturile. Dintre aceștia 150 de familii trăiesc doar din alocații, 250 de persoane primesc venitul minim garantat și mai mult de jumătate din gospodării sunt suprapopulate, în fiecare casă de chirpici care stă să cadă, locuind cel puțin 6 suflete.

În sat, încă există case neracordate la energie electrică și aproape nicio familie nu are acte de proprietate pe acoperișul de deasupra capului. O treime din locuințele din această comunitate, se află într-o stare avansată de distrugere și reprezintă un pericol pentru familiile respective. O treime din locuințe nu au încălzire pe timp de iarnă, iar mai mult de jumătate sunt lipsite de condiții minime de igienă și sănătate.

Învățământul local, se confruntă cu o rată a abandonului școlar de 13% și 290 de copii sunt analfabeți.

Aproape 1000 de persoane nu au un loc de muncă, adică 80 % din populația de aptă de muncă a comunității. Din aceștia, peste jumătate au cel mult 4 clase, iar 350 au terminat gimnaziul.

Educația

• 50 % din populație are 4 clase sau mai puțin, inclusiv analfabetism
• 330 de copii școlarizați în prezent din comunitatea marginalizată

 

 

 

 

Ocuparea

• 20% persoane ocupate din comunitate
• 80% persoane neocupate în muncă și nici nu sunt cuprinși într-o formă de învățământ
• 90% dintre persoane de etnie romă s-au declarat persoane inactive la ultimul recensământ al populației

 

 

 

Veniturile

• 100 de familii nu au alte venituri în afara alocațiilor și a indemnizațiilor sociale
• 250 de familii beneficiază de Venitul minim garantat

 

 

 

Ocupații aducătoare de venituri

• Zilieri în agricultura de subzistență (zilieri)
• Construcții (zilieri / sezonieri sau ca angajați)
• Alimentație publică
• Servicii
• Mica producție

 

Locuințele

• majoritatea sunt construite din chirpici sau paiantă,
• 65 % sunt supra-aglomerate și lipsite de condiții de igienă
• 30 % sunt în stare avansată de degradare și nu oferă siguranță locuirii
• 30 % nu au încălzire, 3% nu au curent electric
• nici o gospodărie nu este racordată la rețeaua de apă potabilă și de canalizare