Antreprenoriatul social a devenit, in ultimii ani, un concept tot mai interesant atat pentru ONG-uri, cat si pentru mediul de business, fiind un concept de nisa. Printre cauzele care au dus la proliferarea conceptului de antreprenoriat social se numara saracia si somajul generate de crizele economice. Oameni de afaceri incep sa fie interesati de impactul social al investitilor pe care le fac si incep sa se implice in mentoratul pro-bono al intreprinderilor sociale.

In literatura de specialitate Antreprenoriatul social este definit in mai mult feluri, dupa cum urmeaza:

 

Antreprenorii sociali joacă rolul de agenţi ai schimbării în sectorul social prin:

  • Adoptarea unei misiuni pentru crearea și susţinerea unei valori sociale (nu doar un avantaj privat),
  • Recunoașterea și urmărirea unor noi oportunităţi pentru a realiza misiunea,

 

 

  • Angajarea într-un proces de inovaţie continuă, adaptare și învăţare,
  • Acţiunea hotărâtă fără a fi limitat de resursele momentan disponibile și,
  • Demonstrarea unui accentuat simţ al responsabilităţii faţă de benefi ciarii serviţi și realizările obţinute.

 

  ECONOMIE SOCIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT SOCIAL

Aceasta este desigur o definiţie „ideală”. Conducătorii sectorului social vor exemplifi ca aceste caracteristici în moduri și grade diferite. Cu cât o persoană este mai aproape de a satisface toate aceste condiţii, cu atât ea îndeplinește mai bine condiţiile unui bun antreprenor social. Aceia care sunt mai creativi în activitatea lor și care vor reuși să aibe realizări sociale mai însemnate vor fi consideraţi ca cei mai buni antreprenori. Adevăraţii antreprenori sociali (după Schumpeter) vor reforma semnifi cativ sau vor revoluţiona domeniul lor. Fiecare element al acestei scurte defi niţii necesită detaliere. Să le luăm pe rând. Agenţi ai schimbării în sectorul social: antreprenorii sociali sunt reformatorii și revoluţionarii descriși de Schumpeter, dar care au o misiune socială. Ei realizează schimbări fundamentale în felul în care se fac lucrurile în acest sector.

Viziune lor este clară. Ei atacă acele cauze esenţiale ale problemelor în loc să trateze doar simptomele. Ei reduc adesea nevoile în loc să le satifacă. Ei urmăresc să creeze schimbări de sistem și îmbunătăţiri durabile. Deși poate acţionează la nivel local, acţiunile lor au potenţialul necesar pentru a stimula schimbări globale pe domeniile respective, indiferent dacă e vorba de educaţie, sănătate, dezvoltare economică, mediu, sau orice sector social.

 

Adoptarea unei misiuni pentru crearea și susţinerea unei valori sociale: este chiar esenţa care deosebește antreprenorii sociali de antreprenorii de business (chiar de antreprenorii de business responsabili din punct de vedere social). Pentru un antreprenor social misiunea socială este fundamentală. Este o misiune de dezvoltare socială care nu poate fi redusă la benefi cii particulare, private (fi nanciare sau de consum) pentru anumite persoane. Realizarea unui profi t, generarea de bogăţie sau servirea intereselor clienţilor poate fi o parte a modelului, dar acestea sunt mijloace pentru atingerea obiectivului social și nu obiectivul însuși.

ÎNŢELESUL TERMENULUI ANTREPRENORIAT SOCIAL

 

Recunoașterea și urmărirea de noi oportunităţi: acolo unde alţii văd probleme, antreprenorii văd oportunităţi. Antreprenorii sociali nu sunt doar mânaţi de sesizarea unor nevoi sociale sau de sentimentele lor de compasiune, ei mai degrabă au o viziune despre cum se pot realiza schimbările și sunt hotărâţi să pună în operă viziunea lor. Sunt foarte perseverenţi. Modelele pe care le dezvoltă și acţiunile pe care le întreprind pot, și adesea chiar determină schimbarea, pe măsură ce antreprenorii afl ă ceea ce merge și ceea ce nu merge. Elementul cheie este perseverenţa combinată cu acceptarea modifi cărilor necesare.

În loc să renunţe atunci când întâlnesc un obstacol, antreprenorii întreabă: „Cum poate fi surmontat acest obstacol? Cum putem să facem să meargă lucrurile mai departe?” Angajarea într-un proces de inovaţie continuă, adaptare și învăţare: antreprenorii sunt inovatori.

Ei trebuie doar să fi e creativi în aplicarea a ceea ce alţii au inventat. Inovaţia lor poate apărea din modul în care își structurează programele de bază sau din modul în care își adună resursele și își fundamentează acţiunea. Pe partea de fi nanţare, antreprenorul social caută modalităţi inovative pentru a se asigura că întreprinderea lui are acces la resurse pe măsură ce crează valoare socială. Această dorinţă de inovare este parte din modus operandi al antreprenorilor. Nu este doar o sclipire singulară de creativitate. Este un proces continuu de explorare, învăţare și perfecţionare. Desigur inovaţia aduce nesiguranţă și risc de eșec. Antreprenorii tind să aibe o toleranţă ridicată la ambiguitate și învaţă cum să controleze riscurile pentru ei și pentru ceilalţi. Ei consideră eșecul unui proiect ca pe o experienţă de învăţare, nu ca pe o tragedie personală