Activitatea antreprenorială constă în reformarea şi revoluţionarea modului de producţie, exploatând o invenţie sau o posibilitate tehnologică inedită, în scopul obţinerii unui nou produs sau serviciu. Procesele de producţie din economiile contemporane dezvoltate recunosc legimitatea luării în considerare atât a factorilor clasici (munca, capitalul şi pământul) cât şi a neofactorilor (ştiinţa, progresul tehnic şi antreprenoriatul). De aceea în prezent neofactorii de producţie (ştiinţa şi antreprenoriatul) devin proprii sistemelor economice bazate pe concurenţă şi liberă iniţiativă. În acest sens firmele sunt permanent preocupate în găsirea celor mai adecvate modalităţi de combinare a factorilor de producţie care să le permită obţinerea maximei eficienţe şi profitabilităţi.

Există exemple de practicarea activităţii antreprenoriale în domenii ca:

  1. a) alimentaţia publică – Mc Donald`s
  2. b) comerţul – Mark&Spencer
  3. c) producţie – General Electric

Intreprinerea iniţială McDonald`s este de tip antreprenorial. Produsul său final a fost ceea ce orice restaurant american decent produsese cu ani în urmă.

Aplicând concepte şi tehnici de management, standardizând produsul, proiectând tehnologia şi uneltele, stabilind standardele necesare, McDonald`s a reuşit să crească randamentul resurselor şi să creeze o nouă piaţă şi un nou consumator. Aceasta este economia antreprenorială.

General Electric Company (GE), una dintre cele mai mari firme din lume, veche de mai bine de 100 de ani, are o istorie lungă în iniţierea de afaceri noi, antreprenoriale, pe care, pornind de la zero, le-a transformat în industrii de mărimi considerabile. GE nu s-a rezumat la antreprenoriat numai în domeniul productiv. GE Credit Corporation a determinat, într-o mare măsură, transformarea sistemului financiar american, schimbare ce s-a extins rapid în Marea Britanie şi în Europa Occidentală.

Mark&Spencer, o mare firmă de negustori britanici, are mai multe elemente antreprenoriale şi inovatoare decât orice altă companie din Europa Occidentală a ultimilor cincizeci de ani şi a avut un impact mai mare asupra economiei britanice, chiar asupra societăţii britanice, decât orice alt agent de schimb din Marea Britanie.