Educație

Obiectivul general al proiectului  – Diminuarea fenomenului de excluziune sociala si saracie din comuna Livezeni, jud. Mures – se va atinge in primul rand  prin furnizarea de servicii integrate de crestere a accesului si a participarii la educatie.

Aceste masuri vor avea forma, fie a unor  programe continue, fie a unor actiuni sub forma de campanii de colectare bunuri sau de mobilizare a voluntarilor si stakeholderilor locali in diverse scopuri educative.

Actiuni de educaţie parentală –vor participa 294 persoane

  • program pt reducerea alcoolismului – 50 persoane;
  • program de educatie sanitara si planning familial – 600 persoane.

Programe de acces la educatie – vor beneficia 100 de copii cu varsta prescolara (2-5 ani) si  194 de copii de varsta scolara (5-14 ani)

  • sprijin financiar;
  • sprijin material (produse igienico-sanitare, imbracaminte, materiale educative, alimente);

Sprijin pentru menţinerea elevilor într-o formă de învăţământ – vor beneficia  194 de copii de varsta scolara (5-14 ani);

  • activitati de tipul scoala dupa scoala;
  • centrul de zi in cadrul centrului Comunitar.

Activitati extrascolare, educative, de dezvoltare si de recreere

  • ateliere;
  • vizite la muzee;
  • excursii.

Acest pachet de masuri propuse in cadrul  proiectului  vor contribui la cresterea accesului si participarii copiilor si tinerilor la educatie, piatra de temelie in formarea ulterioara a acestora.