Formare și mentorat

Sprijinul pentru accesul si mentinerea pe piata muncii reprezinta o alta parghie importanta pentru a transforma aceasta comunitate intr-un mecanism perfect functional atat in beneficiul ei, cat si spre multumirea si aprecierea celorlalti cetateni.

Prin obiectivul general asumat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului POCU, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale.

Cel de-al doilea obiectiv specific al proiectului prevede imbunatatirea conditiilor de acces si participare pe piata muncii la nivel regional si local pentru 306 persoane din comunitatea marginalizata, din care 210 pers. de etnie roma, someri si persoane inactive, prin implemenarea de masuri integrate de ocupare:

  • informare si orientare profesionala;
  • mediere pe piata muncii precum;
  • programe de formare profesionala.

In prima etapa cele 306 de persoane vor participa la sesiuni de testare a abilitatilor, testari vocationale si de aptitudini in vederea stabilirii afinitatilor profesionale si realizarea profilului individual.

In etapa a 2 a in baza profilului individual, se vor stabili directiile in vederea derularii programului de mediere pe piata muncii, fiind colectate in prima faza informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, urmand apoi preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca si ulterior medierea electronica a candidatilor.

 

In cadrul celei de a 3 a etape se vor organiza cursuri de formare in functie de profilul vocational al participantilor si in functie de cererea de forta de munca calificata la nivel local, dar si la nivelul judetului Mures, imbunatatind astfel oportunitatile de ocupare ale persoanelor din grupul tinta.

 

 

Cel putin 92 persoane vor fi plasate pe piata muncii, din care 40 vor fi sustinuti in antreprenoriat prin subventii si vor crea la randul lor cel puntin un loc de munca. 52 de persoane vor fi sprijinite sa se angajeze inclusiv cu sprijin financiar acordat angajatorilor pe o perioada de 12 luni.

Minim 75,16 % dintre participantii la programele de formare vor fi certificati. Prin măsurile de mediere şi consiliere se va asigura ocuparea prin angajarea la unul dintre angajatorii care si-au exprimat interesul înca din faza de cercetare preliminar un număr de minim 52 persoane.