Grupul tinta

Vor beneficia de asistență și servicii prin intermediul proiectului, locuitorii comunității marginializate care se află în risc de sărăcie şi excluziune socială (persoane din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din zona rurală).

 

Pentru a putea fi încadrată ca o ”persoană în risc de sărăcie şi excluziune socială” individul trebuie să corespundă uneia din situațiile următoare:

 • SE AFLĂ ÎN RISC DE SĂRĂCIE și au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% mediana veniturilor disponibile în totalul populației.
 • SE CONFRUNTĂ CU O DEPRIVARE MATERIALĂ SEVERĂ si dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, respectiv nu își permit cel puțin 4 din următoarele:
  • să plătească chiria sau facturile la utilități;
  • să asigure încălzirea adecvată a locuinței;
  • să facă față unor cheltuieli neprevăzute;
  • să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;
  • o săptămână de vacanță departe de casă;
  • un autoturism;
  • o mașină de spălat;
  • un TV color;
  • un telefon;
  • TRĂIESC ÎN GOSPODĂRII CU INTENSITATE FOARTE REDUSĂ A MUNCII, respectiv în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.