Iniţiativele antreprenoriale de pe tot globul au în comun provocarea status quo-ului şi a gândirii noastre convenţionale despre ceea ce este fezabil. Adesea, complexitatea și amploarea problemelor sociale par imposibil de rezolvat, aducând în dezbatere capacitatea instituțiilor de a îmbunătăţi lucrurile. Antreprenoriatul social propune noi modele pentru furnizarea de produse şi servicii care satisfac și cerințele celor săraci, răspunzând nevoilor acestora de bază, pentru care instituțiile sociale și economice actuale nu au găsit o rezolvare. Ca şi antreprenoriatul de afaceri, antreprenoriatul social acţionează în sferele slab dezvoltate, oferind oportunități pentru îmbunătăţirea sistemelor, furnizarea de noi soluții, şi dezvoltarea unei noi abordări. Pentru ca activitățile din sfera antreprenoriatului social să aibă o amploare din ce în ce mai mare, este nevoie de colaborare şi parteneriate. Corporațiile şi partenerii lor trebuie să gândească obiective pe termen lung, proiecte sociale şi mecanisme pentru implicarea comunitară. Modul cel mai sigur de a susține proiectele de antreprenoriat social este acela prin care corporațiile își înființează organizaţii non-profit, sau se lansează în parteneriate cu diverse entități.

Pentru a asigura impactul politicilor corporatiste de responsabilitate socială, companiile ar trebui să identifice parteneri comunitari (asociații,fundații, organizaţii ce au misiuni sociale) care au experienţa necesară în a identifica și propune mijloace de rezolvare a problemelor cu care comunitatea se confruntă. ONG-urile cu misiune socială, reprezintă cea mai bună alegere în crearea de parteneriate, deoarece acestea au capacitatea de a susţine corporațiile în dezvoltarea de politici de responsabilitate socială. Folosind acest instrument pentru a sprijini misiunea socială, corporația pot fi considerată o parte importantă în sprijinirea procesului de antreprenoriat social; poate chiar mai mult, responsabilitatea socială corporatistă poate fi considerată un factor de declanşare a antreprenoriatului social.

Pentru a promova antreprenoriatul social, organizaţiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii: identificarea problemelor sociale, transparenţa activităţii desfăşurate, asigurarea competenţelor necesare promovării cauzei sociale, dorința de inovare, obţinerea unui impact social considerabil. Interacţiunea dintre coporații şi organizaţiile cu misiune socială poate lua diferite forme: de colaborare (acte caritabile, proiecte interne), parteneriate sau donații. În cazul colaborărilor, beneficiarul este o organizaţie cu misiune socială şi indirect comunitatea. Aceasta din urmă va avea o reacţie pozitivă la organizarea socială şi va aprecia inițiativa corporației, dar și a organizației.

Participarea activă sub forma parteneriatului implică o relație mai complexă, definită de o serie de caracteristici, ce dau unicitate și importanță, deoarece această interacțiune presupune un transfer de resurse în ambele sensuri şi un profit pentru ambii parteneri. Printre beneficiile de a avea un parteneriat cu un ONG, corporațiile consideră satisfacţia beneficiarului ca fiind cel mai mare avantaj al acestui tip de colaborare, urmată de creşterea notorietății, de o bună relaţie cu sectorul social și de îmbunătățirea imaginii proprii. Aceste corporații au o politică puternică în ceea ce priveşte responsabilitatea socială și susținerea de activități pe termen lung. Antreprenoriatul social poate fi o alternativă viabilă în contextul actual, aceasta depinde de ideile inovatoare ale oamenilor, de motivația pe care o au, de dorința pe care o au în a împărtăşi valori sociale. Implementarea antreprenoriatului social în țările mai puțin dezvoltate se poate realiza printrun parteneriat între corporații și antreprenorii sociali locali.

În acest mod inițiativa va fi facilitată și va avea credibilitate. Prin implicarea antreprenorilor sociali locali în proiecte, corporația va ști exact care sunt cerințele și nevoile comunității respective și va utiliza cele mai bune modalități să se impună.