Pentru a răspunde solicitărilor şi observaţiilor formulate de Comisia Europeană, CNCD impreuna cu reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea legislaţiei antidiscriminare. Prin promovarea acestui proiect de lege, Consiliul îşi propune nu doar o reformă instituţională, dar mai ales consolidarea cadrului legal pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, prin introducerea unor reglementări clare, coerente, de nivel european. Finalitatea reglementării propuse, precum şi elementele de noutate avute în vedere se referă la:

  • asigurarea independenţei Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi clarificarea structurii şi atribuţiilor sale, prin:
  • reorganizarea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi definirea acestuia ca instituţie autonomă sub control parlamentar, garant al interesului public şi al persoanelor în domeniul respectării principiului nediscriminării
  • modificarea componenţei Colegiului Director al Consiliului, prin creşterea numărului acestora de la 7 la 9 şi introducerea unei noi proceduri de numire, de către Parlament, la propunerea: Senatului şi Camerei Deputaţilor (7 membri), respectiv a Preşedintelui României şi Primului-ministru (câte un membru)
  • definirea clară a statutului şi competenţelor membrilor Colegiului Director
  • înfiinţarea de birouri regionale ale Consiliului şi suplimentarea numărului de angajaţi, de natură să eficientizeze activitatea sa
  • completarea procedurii legale aplicate de către Consiliu cu prevederile Codului de procedură civilă, precum şi introducerea unui termen special de soluţionare a petiţiilor în cazul procedurilor aplicate de către instituţie
  • acoperirea unor lipsuri de reglementare existente în legislaţia în vigoare
  • proiectul de lege introduce noţiuni importante, precum discriminarea multiplă, instigarea la discriminare, formele agravate de discriminare, discriminarea prin asociere, şi, în special, procedura sarcinii probei în cazurile de discriminare.