Noutăți

12 aug.
0

Întreprinderile sociale – abordări inovatoare-

Problema găsirii unei bune definiții pentru inovația sociale derivă parțial din faptul că ambele componente ale termenului necesită o definire atentă. Componenta socială este adesea definită în termeni de valoare (de exemplu, de către Stanford Social Innovation Review sau BEPA), care este mai puțin preocupată de profit și câștiguri pentru antreprenori sau investitori și mai mult cu beneficii pentru comunități sau pentru societate în ansamblu. O altă modalitate frecventă de a o defini este de a se referi la nevoile sociale pe care inovarea socială încearcă să le îndeplinească (de exemplu, Schimbul de inovare socială). Unii cercetători (Gillwald) privesc inovația socială din perspectiva impactului său social, adică „realizările societății care oferă soluții îmbunătățite”. În ceea ce privește inovarea în sine, ea poate fi definită referindu-ne la cadrul Bessant și Tidd (2007) 4P, care distinge patru categorii în care poate avea loc schimbarea:

– Inovare de produs / serviciu nou, adică schimbări în ceea ce oferă o organizație.

– Inovarea proceselor, și anume modificări ale modului în care produsele sau serviciile sunt dezvoltate sau livrate.

– Poziționarea inovației, adică modificări ale modului în care este perceput un anumit produs sau proces.

– inovarea paradigmelor, și anume modificări ale modelelor mentale care modelează organizațiile și sectoarele întregi.

Pentru a fi inovative, întreprinderile sociale trebuie să poată introduce modificări întruna din aceste categorii. Cercetătorii Fergus Lyon și Celine Chew de la Centrul de Cercetare al Sectorului  folosesc studiile de caz ale a trei organizații din Marea Britanie care sunt finanțate în

principal de către întreprinderi sociale pentru a prezenta diferite abordări ale inovării în contextul antreprenoriatului social.

Prima organizație descrisă este o organizație caritabilă, al cărei scop este de a ajuta persoanele cu handicap să trăiască vieți independente. În activitățile sale, sa axat pe experiențele persoanelor cu handicap ca utilizatori ai serviciilor publice. Această abordare bazată pe utilizator ar putea servi drept exemplu de inovare a procesului – implicând beneficiarii-cheie ai serviciilor în dezvoltarea serviciilor în sine. Cel de-al doilea studiu de caz a considerat o organizație non-profit de mediu care a creat programe de educație și formare pentru diferite audiențe. Cursurile au fost adaptate în mod specific grupurilor concrete. Audiențele vizate au fost grupuri care nu au mai utilizat astfel de cursuri (de exemplu, cum ar fi proprietarii de terenuri și agricultori), ceea ce face ca activitatea acestei organizații să fie un bun exemplu de poziționare a inovării. Subiectul ultimului studiu de caz a fost o organizație care oferă educație timpurie.

 

Citește tot
12 aug.
0

Rezultatele sociale ale firmelor

O altă modalitate de a defini antreprenoriatul social este așadar prin rezultate: oricine creează valoare socială prin activități antreprenoriale este antreprenor social. Orice organizație care acționează antreprenorial pentru a crea valoare socială este un antreprenor social. Soluțiile organizaționale vor varia enorm în funcție de resursele și abilitățile disponibile. Ar fi greșit să asociem antreprenoriatul social cu un singur tip de organizație sau cu un unic sector din societate. O serie de obiecții la adresa definiției prin scop atrage atenția asupra rezultatelor sociale ale firmelor. Santos crede că trebuie să abandonăm distincția tradițională dintre valoarea economică și socială care adesea este asociată cu definirea antreprenoriatului social.

Se argumentează în mod obișnuit că antreprenorii sociali sunt antreprenori cu o misiune socială ca opusă motivației profitului. Pentru Santos, însă, orice creare de valoare economică este inerent socială. Invers, acțiunile care cresc valoarea economică de asemenea îmbunătățesc bunăstarea societății printr-o mai bună alocare a resurselor .

Distincția dintre antreprenoriatul social și cel comercial, cred unii cercetători, nu ar trebui să fie dihotomică, ci mai degrabă continuă.

În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe motivație și impact. Multe tipuri de organizații – publice, private, profituri, nonprofituri, voluntare, bazate pe membrii – pot genera valoare socială semnificativă.

Antreprenoriatul social este o cale către crearea de valoare socială; poate avea loc în multe contexte și genera impact prin multe forme organizaționale (Leadbeater, 2006, 241). Preferința lui Leadbeater va fi pentru o definiție care ține cont atât de scopul social, cât și de rezultatele sociale.

. Însă, din ce în ce mai mult, antreprenorii sociali nu se mai limitează doar la organizațiile voluntare. Companiile private mari se implică în inovația socială prin parteneriat cu organizațiile voluntare și printr-un rol crescut în furnizarea de educație și asigurări sociale. Companiile mari din sectorul privat vor descoperi că au nevoie de antreprenori care să pună împreună nevoile sociale și pe cele comerciale.

. Mai mult, pe măsură ce statul bunăstării devine mai descentralizat, odată cu răspândirea culturii contractului, rămâne mai mult spațiu pentru experimentare și diversitate.

Pentru unii autori, antreprenoriatul social șterge granițele tradiționale dintre sectorul public și cel privat pe măsură ce oferă căi inovative de a rezolva probleme sociale. Găsim antreprenori sociali atât în sectorul nonprofit, în organizațiile guvernamentale, ca și în sectorul privat.

Atât statele, cât și companiile alimentează antreprenoriatul social prin formarea și promovarea programelor profit și nonprofit. Programele nonprofit sunt răspândite în inițiativele agențiilor guvernamentale care încurajează antreprenoriatul comunitar, ca, spre exemplu, băncile de dezvoltare comunitară. Programe pentru profit includ agenții ale comunității locale care încheie parteneriate cu firme locale, cum sunt de exemplu companiile distribuitoare de înghețată care angajează tineri defavorizați.

O definiție mai largă este că activitățile inovative cu obiective sociale administrate de organizațiile non-profit sau de întreprinderile comerciale constituie antreprenoriat social.

Această definiție permite „responsabilității sociale corporative” a întreprinderilor pentru profit să fie inclusă în sfera antreprenoriatului social.

Dar, mai ales, și activitățile principale ale firmelor pot avea rezultatele sociale. Antreprenoriatul comercial, tradițional are rezultate sociale. De exemplu, o firmă angajează oameni săraci sau are prețuri mici, îmbunătățind astfel nivelul de trai al populațiilor sărace. Dacă o întreprindere socială ar fi identificată exclusiv prin rezultatele sociale, atunci multe firme, dacă nu toate, sunt întreprinderi sociale. S-ar putea argumenta că orice activitatea antreprenorială contribuie la progresul societății prin crearea de locuri de muncă și întărirea economiile locale.

Astăzi s-a observat că tehnologia digitală de generație mai veche ajunge -prin revânzări succesive motivate de mici profituri- în țările aflate în curs de dezvoltare, unde continuă să își îndeplinească menirea inițială. Exact aceleași exemplare ale aparatelor care au creat diviziunea digitală sunt tocmai cele care o și elimină astăzi. Antreprenoriatul comercial nu se concentrează numai pe profit și ignoră, de exemplu, impactul social și de mediu.

Un antreprenor poate afirma scopuri sociale, fără să creeze efectiv valoare socială și nu este necesar ca pentru a crea valoare socială un antreprenor trebuie să afirme aceasta ca pe un scop explicit. Răspunsul va fi iarăși că prioritară este motivația. Întreprinderile sociale pot avea scopul profitului, însă acesta nu este prioritar. Prioritar în întreprinderea socială este scopul social. Ca și întreprinderile comerciale adesea întreprinderile sociale pot adopta o formă organizațională pentru profit.Separația structurală a activităților pentru profit de cele nonprofit nu este un lucru neobișnuit printre întreprinderile comerciale.

 

Citește tot
12 aug.
0

Oportunitățile și riscurile antreprenoriatului social

In urma studiilor de specialitate au fost identificate  două tipuri diferite de oportunități, care pot fi mai mult sau mai puțin legate una de cealaltă  in cadrul antreprenoriatului social.

1.Setul de indivizi pe care dorește să îi ajute (grupul, comunitatea sau categoria socială) și nevoile lor (cel mai adesea, nevoia de venituri, dar și nevoile de dezvoltare personală sau altele). Aceasta este problema socială care va fi adresată de misiunea socială. Ea poate sau nu să fie în același timp și o oportunitate. Să îi spunem oportunitatea de tip A.

 

Nevoile celorlalți (alții decât cei ajutați) pe care primii le pot direct sau indirect satisface, ceea ce reprezintă potențialul economic al indivizilor, grupului, comunității ori categoriei pe care dorește să o ajute antreprenorul social. Aceasta este oportunitatea sau misiunea economică. Ea include combinația antreprenorială cheie dintre ceea ce au nevoie potențialii consumatori și ceea ce pot oferi eventualii producători. Să îi spunem oportunitatea de tip B.

Se poate spune că esența antreprenoriatului social constă în identificarea acestei duble oportunități și satisfacerea corespunzătoare a ambelor sale componente. Acesta este sensul mai precis ale descrierilor vagi oferite în literatura de specialitate privind antreprenoriatul și economia socială, precum „Antreprenoriatul social este un tip de afacere practică, inovativă și sustenabilă care aduce

beneficii societății în general, însă își concentrează atenția pe grupurile marginalizate din societate” sau „antreprenoriatul social promovează ocuparea și ajută în rezolvarea problemelor economice și sociale”

Să luăm cazurile a trei tipuri de întreprinderi sociale. Prima dintre acestea are ca misiune socială ajutarea unui anumit grup vulnerabil (oarecare) dintr-o comunitate. Antreprenorii săi au pus pe picioare o afacere oarecare care generează profit, iar o parte din acest profit este împărțit 79 grupului vulnerabil respectiv.

În acest caz s-ar putea argumenta că aceasta nu este o întreprindere socială, ci o caritate, întrucât grupul vulnerabil nu este altfel implicat în activitatea sa. Al doilea tip de întreprindere socială este identic cu primul, cu diferența că partea din profit alocată misiunii sociale este oferită beneficiarilor sub formă de proiecte și programe destinate să îi ajute. Aici s-ar putea eventual argumenta că este vorba despre o întreprindere socială, însă setul de indivizi pe care dorește să îi ajute reprezintă în continuare o problemă.

Al treilea tip de întreprindere socială implică grupul vulnerabil în activitățile sale productive, fie ca resurse umane (angajați, cum este cazul The Big Issue), fie în poziția de consumatori sau clienți (cum este cazul Ekgaon ori Grameen). Acest ultim model de întreprindere socială încearcă să transforme ceea ce era o problemă într-o oportunitate. Un antreprenor social este cineva care recunoaște o problemă socială și folosește strategii antreprenoriale pentru a stabili o întreprindere care conduce la o schimbare socială pozitivă. Unul dintre aspectele inovative este descoperirea de posibili producători și clienți care pot genera valoare economică în condițiile potrivite.

Riscuri

Problema eșecului unei întreprinderi sociale este un lucru puțin discutat în literatură. Eșecul și succesul sunt însă noțiuni duale, corelative. Înțelegerea eșecului și cauzelor acestuia ne ajută să înțelegem succesul unei întreprinderi sociale. Distorsiunea provocată de evidențierea succeselor face să fie neglijate lecțiile potențiale care pot fi învățate din eșecurile antreprenoriatului social. În măsura în care inovația socială este legată de antreprenoriatul social și eroarea este un element critic al procesului inovativ, o concentrare pe cazurile de succes este problematică și înșelătoare. Este înșelătoare deoarece concentrarea pe „supraviețuitori” produce inspirație dar distorsionează înțelegerea pe care ne-o formăm – poveștile de succes sunt importante pentru că motivează și inspiră generații viitoare de antreprenori sociali, însă tind să subestimeze sarcina dificilă a antreprenorului social. În acest sens, este semnificativ că în literatura anteprenoriatului social nu avem un exemplu de eșec al unei întreprinderi sociale care să suscite un interes asemănător celui trezit de cazurile pozitive, cum ar fi cel al microcreditării profesorului Yunus.

Insistăm pe acest aspect negativ al riscurilor pentru că, de regulă, literatura antreprenoriatului social se concentrează pe bunele practici și transferul de bune practici. Evident, acestea poartă cu sine o lecție importantă. Este important să înțelegem exemplele paradigmatice de antreprenoriat social, însă progresul este popperian – acesta constă într-o debarasare continuă de erori.

 

Citește tot
12 aug.
0

Inovația în antreprenoriatul social

Literatura antreprenoriatului social subliniază că operarea cu succes a misiunii sociale necesită o furnizare de bunuri și servicii inovativă. Prin urmare, indivizii și organizațiile care nu se angajează activ în furnizarea de servicii inovative la probleme sociale complexe nu ar intra în sfera antreprenoriatului social.

Astăzi mii de organizații „cleantech” and „greentech” abordează probleme ecologice, însă nu toate sunt exemple de antreprenoriat social.

In industria energiei solare, de exemplu, multe firme vând produse clasice în piețe deja clasice. Bornstein crede că, fără a le minimiza contribuția la soluționarea problemelor, este util să distingem întreprinderile convenționale de cele care inițiază produse noi, schimbă industrii sau construiesc piețe în contexte dificile.

O întreprindere este inovativă prin simplul fapt că rezistă pe piață, că este sustenabilă, ceea ce indică faptul că ea satisface unele nevoi. Nu este necesar ca o firmă să inventeze Iphone pentru a fi considerată inovativă și antreprenorială. Nu trebuie să operăm cu un concept maximal de inovație.

Cu acest sens minimal se operează și în teoria antreprenoriatului comercial. Este suficient ca o persoană să identifice, de exemplu, cererea pentru portocale în cutare localitate pentru a fi numit antreprenor. Nu este nevoie să vină pe piață cu un produs revoluționar – noutatea nu stă în produs, ci într-o nouă combinație a factorilor de producție (inclusiv a distribuției) și în cuplarea cererii cu oferta. În domeniul social, cine înființează un atelier care produce obiecte meșteșugărești pentru care există cerere, lucrate de persoane cu dizabilități, este un antreprenor în sensul deplin al termenului. Acesta a identificat nevoi care compun o cerere economică și îndeplinește simultan scopuri sociale: oferă un loc de muncă, integrând astfel aceste persoane cu dizabilități și obține din piață resurse. Aceasta nu înseamnă că produsul nu poate conține lucruri noi față de cele existente; cel puțin modalitatea de producție a acestuia este inovativă.

Produsul Grameen Bank se diferențiază prin anumite elemente de monitorizare de microcreditele obișnuite. Aceste credite nu erau rentabile. Nu doar că aveau un grad mai mare de risc pentru că se estima că săracii nu erau solvabili, dar aveau și costuri mari de monitorizare. De multe ori aceste costuri administrative depășeau dobânda sau chiarsuma împrumutată.

Cu alte cuvinte, nu treceau un test costuri-beneficii anticipate. Microcreditele erau estimate ca împrumuturi ineficiente.

Teoreticienii asociază antreprenoriatul cu ideea de oportunitate.

Antreprenorul social identifică oportunități noi de rezolvare a unor probleme sociale. Acesta este motivul pentru care este considerat creativ, inovativ. Însăși ideea antreprenoriatului social este inovativă în zona nonprofit. Profitul nu era bine receptat în zona asociațiilor și fundațiilor, a ONG-urilor în genere. Tradițional, crearea de valoare socială a fost văzută ca inconsistentă sau chiar opusă diametral maximizării profitului.

Antreprenoriatul social diversifică sursele de finanțare ale oranizațiilor nonprofit. Angajarea în schimburi comerciale reprezintă o inovație față de ONG-ul tradițional, finanțat în mod obișnuit prin donații și granturi. Acum resursele sunt obținute inclusiv prin producție și activități comerciale. În plus, în situația în care sunt angajate persoane marginalizate ori cu dizabilități, gradul de noutate crește și mai mult. În centrul antreprenoriatului, fie că este comercial sau social, stă noțiunea de recunoaștere a oportunităților. Oportunitatea este un set favorabil de circumstanțe de a face ceva, cum ar fi înființarea unei noi întreprinderi. Mulți autori văd recunoașterea oportunității ca pe o trăsătură cheie a antreprenoriatului.

Inovațiile întreprinderilor sociale pot apărea în oricare dintre etapele procesului și vor fi notate în cursul următoarelor secțiuni. Uneori, însă, ele se pot dovedi a fi de fapt riscuri, așa cum se va vedea.

 

Citește tot
12 aug.
0

GESTIUNEA CREŞTERII MICILOR AFACERI

Gradul şi ritmul de creştere al unei noi afaceri depind de factori legaţi de piaţă, factori legaţi de management şi factori legaţi de resurse.

Factorii legaţi de piaţă

Mărimea, caracteristicile şi puterea de cumpărare a pieţei ţintă. Dacă nişa de piaţă pe care a intrat o firmă este prin natura sa mică şi relativ stabilă este mai dificil să se obţină un ritm de creştere susţinut. Dacă însă produsul sau serviciul poate fi extins la scară regională sau naţională, firma are mai mari şanse de a avea un ritm de creştere ridicat

Natura concurenţei. Intrarea pe o piaţă dominată de marile companii nu reprezintă un impediment pentru creşterea firmei. Chiar şi o firmă mică, dacă este bine organizată, poate adesea realiza produsele sau serviciile sale la un preţ cu adevărat competitiv, în condiţiile menţinerii standardelor de calitate, deoarece aceasta nu are cheltuieli indirecte şi cu personalul de conducere atât de mari ca marile companii. În plus, intrarea într-o ramură de tradiţie cu un produs inovat pe o nişă de piaţă distinctă poate aduce un ritm de creştere ridicat.

 

Gradul de inovare a produsului. În anumite ramuri, precum cea a calculatoarelor, inovaţia este un lucru indispensabil, aşa că oferirea doar a unui produs inovat nu este suficientă. În ramurile cu un ritm de inovare ridicat, creşterea rapidă se poate asigura prin proiectarea şi producerea unui produs mai rapid decât concurenţii. Din 137 contra, într-o ramură stabilă, care oferă produse ce pot fi considerate mărfuri, intrarea cu un produs sau proces inovat va aduce un puternic avantaj competitiv.

 

Statutul drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru o nouă afacere drepturile de proprietate intelectuală (patente, drepturi de autor, mărci comerciale şi secrete comerciale) pot constitui un avantaj competitiv, deoarece există o perioadă de timp de care se poate profita şi în care nimeni nu a copiat încă produsul. Bazarea doar pe aceste drepturi nu este însă înţeleaptă. De aceea, este necesară elaborarea unui plan de marketing care să asigure firmei o poziţie puternică pe piaţă, înainte ca cineva să încerce reproducerea produsului şi vinderea lui pe piaţă. Desigur, există şi calea acţionării în judecată, însă o firmă mică nu îşi permite să piardă timp şi bani în procese, atunci când doreşte să se extindă.

Volatilitatea ramurii. Unele ramuri sunt prin natura lor volatile şi, prin urmare, este dificil de previzionat cu acurateţe ceea ce se va întâmpla în viitor. În ramura telecomunicaţiilor, de exemplu, există oportunităţi deosebite de creştere, însă riscul eşecului este deosebit de ridicat din cauza volatilităţii ramurii.

Barierele de intrare. În unele ramuri este foarte dificil de intrat şi atins o cotă de piaţă care să poată aduce profit. Altele, prin costurile foarte mari pe care le presupun, sunt pur şi simplu prohibitive pentru firmele noi. În plus, în ramurile în care nu există bariere puternice, o firmă poate ridica propriile bariere, pentru a încetini pătrunderea firmelor concurente. Drepturile de proprietate intelectuală sunt unele dintre acestea.

 

Citește tot
09 aug.
0

Dezvoltarea întreprinderilor sociale de către organizațiile neguvernamentale din România

Societatea civilă a cunoscut o creștere rapidă în România în ultimii 20 de ani, fapt datorat schimbărilor economice, sociale și politice ce au avut loc în această perioadă. Libertatea de asociere dobândită după 1989, precum și fondurile externe disponibile, au creat premisele înființării și dezvoltării organizațiilor neguvernamentale (ONG-urile).

Zona în care activează cele mai multe ONG-uri este în mod cert zona furnizării de servicii sociale. Se estimează că 25% dintre organizaţiile înregistrate oferă servicii sociale. Acest lucru indică un angajament puternic al ONG-urilor în abordarea excluderii sociale, o problemă pregnantă la momentul actual,

Aderarea la Uniunea Europeană a adus schimbări în sectorul civil, date fiind priorităţile naţionale şi mediul de finanţare modificat. Astfel, pe de-o parte, a determinat diminuarea surselor de finanțare externe prin retragerea donatorilor tradiționali externi (organizații internaționale, programe de finanțare derulate prin ambasade etc.) din România. Acest fapt a creat necesitatea identificării unor noi surse de finanțare pentru multe dintre organizațiile societății civile. Iar, pe de altă parte, trecerea de la fondurile Phare la Fondurile Structurale a generat direcționarea fondurilor preponderent către modele de angajare în detrimentul serviciilor sociale. Astfel, s-au diminuat resursele financiare pentru anumite programe tradiționale ale ONG-urilor, însă s-au

creat oportunități pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, în principal ca model de integrare socioprofesională a grupurilor vulnerabile.

Experiența internațională confirmă potențialul pe care îl au întreprinderile sociale în promovarea incluziunii sociale. Pe de-o parte, acestea generează locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile asigurând independența financiară a acestora și demonstrând valoarea lor economică și socială. Iar, pe de altă parte, ele contribuie la consolidarea sustenabilității financiare a ONG-urilor, creând premisele dezvoltării serviciilor sociale furnizate. Însă impactul întreprinderilor sociale trece dincolo de generarea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile.

Dimensiunea antreprenorială, planificată, profesionistă și sustenabilă financiar prin care întreprinderea socială contribuie la rezolvarea de probleme sociale critice este cea care face, în cele din urmă, diferența între o întreprindere socială și un program social incluziv, o inițiativă aducătoare de venituri în ONG sau o altă strategie de autofinanțare.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a cunoscut o efervescență deosebită în ceea ce privește conceptul de întreprindere socială, existând numeroase dezbateri publice pe această temă precum și numeroase inițiative de dezvoltare a unor astfel de structuri. Această tendință este susținută din fonduri europene prin Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” ce vizează atragerea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor confruntate cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale, precum: persoanele cu dizabilităţi, populaţia rroma, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, femeile, familiile cu mai mult de doi copii, inclusiv cele monoparentale, persoanele care au suferit o condamnare, persoanele dependente de droguri, victimele violenţei domestice, persoanele fără locuinţă etc. Fondurile structurale UE joacă un rol important în creşterea conştientizării privind economia socială şi întreprinderile sociale, stimulând un număr mare de actori să se implice în activităţile de tip întreprindere socială.

Însă, uneori, conceptul poate fi cu ușurință distorsionat, mai ales când nu există un acord privind ceea ce este sau nu este o întreprindere socială. Întreprinderea socială încă poate fi considerată ca aflându-se în fază incipientă în ceea ce priveşte impactul asupra sectorului ONG, organizaţiilor şi sustenabilitatea generală.

Citește tot
09 aug.
0

Cum înțelegem scopul social?

Se pune întrebarea de ce este antreprenoriatul social social? Cel mai răspândit și intuitiv răspuns este că antreprenoriatul social este social pentru că are scopuri sociale. Problemele abordate de antreprenoriatul social sunt probleme sociale. Exemple de probleme sociale abordate de antreprenoriatul social sunt: sărăcia, șomajul, problemele legate de mediu, anumite probleme de sănătate, etc. Se poate cu ușurință observa că firmele, sau cel puțin o bună parte dintre ele, tind să acționeze în direcția rezolvării acestor probleme. Cea mai frecventă încercare de definire a întreprinderilor sociale este bazată pe diferențierea lor prin intermediul scopului social sau misiunii sociale pe care și-o asumă, în raport cu ceea ce se dorește a fi un tip generic de organizație pe care teoreticienii din domeniu îl denumesc „întreprinderea comercială” sau „întreprinderea capitalistă”.

În jurul acestei idei de bază, definițiile oferite variază prin diverse nuanțe sau grade. Potrivit unei definiţii a întreprinderii sociale aşa cum a fost propusă în Social Business Initiative a Comisiei Europene COM (2011): „o întreprindere socială este un operator în economia socială al cărui principal obiectiv este mai degrabă să aibǎ impact social decât să aducă profit proprietarilor sau acţionarilor”

Întreprinderea socială operează prin furnizarea de bunuri şi servicii pentru piaţă într-o manieră antreprenorială şi inovativă şi îşi utilizează profiturile în principal pentru a-şi atinge obiectivele sociale.

Este condusă în mod responsabil şi deschis şi, în special, implică angajaţii, consumatorii şi stakeholderii afectaţi de activităţile sale economice”.

Similar, OECD definește întreprinderile sociale ca orice activitate privată condusă în interes public organizată cu o strategie antreprenorială, însă al cărei scop nu este maximizarea profitului, ci atingerea anumitor scopuri economice și sociale și care are capacitatea de a aduce soluții inovative la problemele sociale ale excluziunii și șomajului.

Cele două definiții sintetizează cel mai bine întreaga clasă de definiții uzuale vehiculate de teoreticienii și practicienii economiei sociale.

Aceste definiții încearcă să fie cât mai moderate și mai echilibrate. Ele suferă de imprecizia inerentă încercării de a defini o organizație prin scopurile sale. Se observă că orice firmă care nu are ca scop maximizarea profitului se înscrie ușor în cuprinsul lor. Problema epistemologică cu acest tip de definiții, bazate pe scopuri, este referința inaccesibilă cunoașterii. Astfel, cuvintele „obiectiv” sau „scop‖ din aceste definiții se pot referi în același timp la una dintre cele trei referințe de mai jos, la mai multe sau la toate acestea. Obiectivul sau scopul social se poate afla .

În statutul sau în charta întreprinderii sociale. Această înțelegere a definiției, pe care o putem numi referința formală, nu ne asigură de realitatea urmăririi în practică a scopului sau obiectivului respectiv.

În mintea antreprenorului social – ceea ce putem numi referința psihologică. Multe definiții doresc să distingă caracterul altruist al antreprenorilor sociali și să se bazeze pe acesta în a diferenția întreprinderile sociale. În realitate, însă, sufletul unui om este schimbător și dificil de cunoscut.

În practică, adică în comportamentul trecut demonstrat, ceea ce se poate denumi referința economică sau praxeologică. Această referință este singura care are sens din punct de vedere economic și care se poate dovedi utilă. Demonstrația sa ar consta în existența unei serii rezonabil de lungi de rezultate sociale. Deși nu neapărat întotdeauna, această referință s-ar găsi deseori reflectată și în structura sau instituțiile interne ale organizației respective. Spre exemplu, ar exista departamente care se ocupă cu îndeplinirea misiunii sociale. Să notăm totodată că în acest fel nu putem cunoaște dacă o întreprindere este sau nu socială ab initio sau a priori, ci numai după un timp rezonabil (câțiva ani, probabil), în care ea să apuce să se stabilizeze și desfășoare.

În mod necesar, toate definițiile bazate pe scop trebuie să cadă într-una sau mai multe dintre aceste posibile înțelegeri ale „scopului social”. Cercetătorii domeniului sunt rareori expliciți în privința sensului în care înțeleg ei „scopul social”. Cel mai adesea, ei gonflează în același timp două sau toate cele trei posibile sensuri, lucru care se află la originea confuziei caracteristice discuțiilor și scrierilor de specialitate precum și a încercărilor de legiferare.

 

Citește tot
05 aug.
0

Conceptul de Economie Socială

Conceptul de business social (sau întreprindere socială), a fost îniţiat de profesorul Muhammad Yunus, născut în Chittagong, Bangladesh în 1940. Încă din anul 1983, acesta deţine funcţia de Managing Director la Grameen Bank, instituţie fondată de el însuşi, în scopul ajutorării populaţiei sărace din ţara sa natală. Aceste ajutoare constau în acordarea de microcredite fără garanţie şi fără documente cu putere legală. De la lansare şi până în prezent, banca a oferit credite unui număr de peste opt milioane de sărmani din Bangladesh. Profesorul Yunus a fost şi laureat cu premiul Nobel pentru Pace în 2006, pentru sistemul de microcredite acordate populaţiei sărace de această bancă. Politica dusă s-a materializat în construirea de locuinţe şi şcoli, dezvoltarea comunităţilor rurale sărace şi a infrastructurii de comunicaţii a ţării. În prezent, conceptul de întreprindere socială s-a extins în peste 40 de ţări şi implică diferite forme de colaborare între fundaţii private, instituţii financiare şi diferite ministere. Acest concept, deşi vehiculat tot mai des în străinătate, în România este încă puţin cunoscut. În plus, pentru multe ONG-uri, pătrunderea pe piaţa “profiturilor” este un teritoriu necunoscut. De aceea ele au nevoie de dezvoltarea capacităţii interne, de evaluare şi management al riscurilor, atât legate de organizaţie, cât şi de piaţă. Totuşi, antreprenoriatul social şi economia socială încearcă să prindă contur şi în România.

ONG-urile au cel mai important rol în furnizarea de servicii sociale – 72% din furnizorii de servicii sociale acreditaţi din România sunt organizaţii neguvernamentale. Majoritatea organizaţiilor neguvernamentale prestează servicii sociale şi şi-ar putea dezvolta întreprinderi sociale generatoare de profit, mai ales că cererea pe piaţă pentru acest tip de activităţi este foarte mare. O problemă esenţială a ONG-urilor din România este lipsa surselor constante de finanţare. Astfel, dependenţa organizaţiilor de sponsorizări sau granturi publice determină concentrarea pe activităţi cu obiective pe termen scurt, ducând astfel la instabilităţi în cadrul oragnizaţiilor, care devin oarecum vulnerabile şi limitate în realizarea misiunilor sociale, care sunt adevaratul scop al funcţionării acestora. O soluţie (nu întotdeauna la îndemâna ONG-urilor) pentru diversificarea surselor de finanţare este aceea a înfiinţării de întreprinderi sociale, care prin vânzarea de produse sau servicii generează resurse. Întreprinderile sociale îşi propun integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor provenind din grupuri sociale dezavantajate sau vulnerabile, prin înfiinţarea unor firme bazate nu atât pe profit, cât pe dezvoltarea de abilităţi şi recompensarea angajaţilor din profitul scos de acestea.

Grupurile ţintă sunt formate din persoane care aparţin grupurilor vulnerabile: persoane care se află în şomaj de lungă durată, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale, persoane provenind din familii numeroase sau monoparentale, persoane aparţinând grupurilor etnice minoritare, persoane fără educaţie sau pregatire profesională, femei, persoane dependente de alcool sau droguri, victime ale violenţei în familie, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială, imigranţi, refugiaţi, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care trăiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane şi persoane afectate de boli ocupaţionale. Astfel de structuri sociale au ca scop scoaterea indivizilor dezavantajaţi din zona de asistenţă sau protecţie socială, din izolarea impusă de societate şi să-i (re)integreze pe piaţa muncii, să îi ajute să obţină beneficii economice dezvoltându-şi abilităţile şi să le ofere o stabilitate socială.

ONG-urile au cel mai important rol în furnizarea de servicii sociale – 72% din furnizorii de servicii sociale acreditaţi din România sunt organizaţii neguvernamentale. Majoritatea organizaţiilor neguvernamentale prestează servicii sociale şi şi-ar putea dezvolta întreprinderi sociale generatoare de profit, mai ales că cererea pe piaţă pentru acest tip de activităţi este foarte mare. O problemă esenţială a ONG-urilor din România este lipsa surselor constante de finanţare. Astfel, dependenţa organizaţiilor de sponsorizări sau granturi publice determină concentrarea pe activităţi cu obiective pe termen scurt, ducând astfel la instabilităţi în cadrul oragnizaţiilor, care devin oarecum vulnerabile şi limitate în realizarea misiunilor sociale, care sunt adevaratul scop al funcţionării acestora. O soluţie (nu întotdeauna la îndemâna ONG-urilor) pentru diversificarea surselor de finanţare este aceea a înfiinţării de întreprinderi sociale, care prin vânzarea de produse sau servicii generează resurse. Întreprinderile sociale îşi propun integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor provenind din grupuri sociale dezavantajate sau vulnerabile, prin înfiinţarea unor firme bazate nu atât pe profit, cât pe dezvoltarea de abilităţi şi recompensarea angajaţilor din profitul scos de acestea.

Grupurile ţintă sunt formate din persoane care aparţin grupurilor vulnerabile: persoane care se află în şomaj de lungă durată, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale, persoane provenind din familii numeroase sau monoparentale, persoane aparţinând grupurilor etnice minoritare, persoane fără educaţie sau pregatire profesională, femei, persoane dependente de alcool sau droguri, victime ale violenţei în familie, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială, imigranţi, refugiaţi, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care trăiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane şi persoane afectate de boli ocupaţionale. Astfel de structuri sociale au ca scop scoaterea indivizilor dezavantajaţi din zona de asistenţă sau protecţie socială, din izolarea impusă de societate şi să-i (re)integreze pe piaţa muncii, să îi ajute să obţină beneficii economice dezvoltându-şi abilităţile şi să le ofere o stabilitate socială.

Citește tot
05 aug.
0

CELE TREI SECTOARE ALE ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

Antreprenoriatul social este plasat de Leadbeater  între cele trei sectoare ale societăţii, sectorul public, sectorul privat şi sectorul nonprofit, prin propunerile pe care le adresează celor trei sectoare:

– adoptarea în sectorul public a experienţelor din mediul de afaceri

– afaceri declarate sociale sau afaceri centrate pe scopuri sociale

-adoptarea de către sectorul voluntar sau non-profit de abordări antreprenoriale

Ca formă organizaţională a procesului de antreprenoriat social este identificată întreprinderea socială. Acest tip de organizaţie este considerat un instrument eficient de combatere a excluziunii sociale, prin producţia de bunuri şi servicii şi implicarea tuturor actorilor interesaţi, cum ar fi voluntari, angajaţi, beneficiari, reprezentanţi ai organismelor publice şi private9 . Întreprinderea socială devine tot mai vizibilă pe plan internaţional, fiind recunoscută prin misiunea şi obiectivele sale sociale şi prin finalitatea acţiunilor cu impact social major.

Se poate menţiona ca exemplu modelul propus de Muhammad Yunus, de crearea a Băncii Grameen în Bangladesh. Modelul de afacere socială a fost iniţiat ca un proiect menit a ridica nivelul de trai ai femeilor şi familiilor acestora din regiune. Impactul social înregistrat asupra populaţiei din regiune a făcut din Banca Grameen un model de succes la nivel internaţional: 8 milioane de debitori, dintre care 97% sunt femei, 100.000 cerşetori implicaţi în programul băncii specific acestui grup defavorizat, 50.000 de studenţi beneficiari ai programelor de creditare pentru studii.10 Literatura de specialitate vine în a susţine importanţa întreprinderii sociale în dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

În viziunea lui Schumpeter, antreprenorii sunt consideraţi responsabili de introducerea schimbărilor prin cel puţin una dintre modalităţile următoare: introducerea unui nou tip de produse sau a unor noi standarde de calitate; introducerea unei noi metode de producţie; deschiderea unei noi pieţe; achiziţionarea unei noi surse de materie primă sau reorganizarea unui sector de activitate.

Conceptul de întreprindere socială a fost asociat şi cu alte modele emergente, precum cele ale organizaţiilor non-profit, organizaţiilor sectorului public, economiei sociale, responsabilităţii sociale corporatise sau dezvoltării durabile.

Valorile economice, sociale şi politice ale întreprinderilor sociale sunt reflectate în interesul crescut din aria elaborării de politice publice. În plus, pe lângă dezvoltarea de politici publice, au crescut şi investiţiile publice în sprijinirea şi promovarea modelelor de întreprinderi sociale. Deşi este dificil a determina şi măsura cu exactitate contribuţiile economice şi sociale la nivel internaţional, se poate spune că există o înţelegere comună că întreprinderea socială reprezintă un domeniu în continuă creştere.

 

Citește tot
05 aug.
0

Abordarea Uniunii Europene asupra întreprinderii sociale

Economia socială vizează cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile, fundaţiile şi întreprinderile sociale prin furnizarea de bunuri şi servicii de-a lungul Europei şi prin generarea de milioane de locuri de muncă. Uniunea Europeană recunoaşte potenţialul întreprinderii sociale de a introduce soluţii inovative pentru incluziune şi coeziune socială, crearea de locuri de muncă, creştere şi promovarea cetăţeniei active, contribuind astfel la implementarea Strategiei Europa 2020 „Europa 2020:

Iniţiativă pentru asigurarea unei creşteri inteligente, sustenabile şi favorabile incluziunii” şi la misiunea Actului privind Piaţa Unică “o economie socială de piaţă foarte competitivă”.

Pentru a identifica sprijinul acordat de instituţiile europene în dezvoltarea întreprinderilor sociale prin elaborarea şi implementarea politicilor specifice, se propun următoarele direcţii de analiză

1) cadrul legislativ specific întreprinderilor sociale

2) cadrul instituţional care localizează întreprinderea socială în interiorul reţelei instituţiilor europene şi 3) acordarea de sprijin financiar în vederea iniţierii şi dezvoltării proiectelor de întreprindere socială la nivelul statelor membre.

Sursele de informare în vederea realizării acestui demers sunt documente şi informaţii publice de specialitate ale instituţiilor europene, în special documentele Comisiei Europeane.

În anul 2011, Comisia Europeană a reglementat principalele preocupări ale economiei sociale de piaţă şi formele sale de organizare prin Actul I privind Piaţa Unică (Aprilie) şi Iniţiativa pentru Antreprenoriat Social (Octombrie), iar în anul 2012 prin Actul II privind Piaţa Unică (Octombrie). Actul privind Piaţa Unică I (Single Market Act I) prevedea că principala acţiune pentru dezvoltarea antreprenoriatului social este elaborarea cadrului european normativ pentru facilitarea dezvoltării fondurilor de investiţii sociale, care va putea intensifica impactul iniţiativelor naţionale prin deschiderea oportunităţilor pieţei unice către acestea (acces la oportunităţi de investiţie şi pentru investitori din toate statele membre).

Actul privind Piaţa Unică II (Single Market Act II) asociază antreprenoriatul social coeziunii sociale (Key-action 12), iar Comisia Europeană (2012) atrage atenţia asupra celei mai importante problematici a antreprenoriatului social – necesitatea de a dezvolta instrumente pentru a spori încrederea şi vizibilitatea întreprinderilor sociale.

În momentul de faţă, documentele şi programele strategice sunt reprezentate de Iniţiativa de Antreprenoriat Social (2011), Programului Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare socială (2011), Programului Uniunii Europene de Ocupare a Forţei de Muncă şi Inovare Socială (2013), Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (2013).

Pornind de la contextul pieţei unice şi abordarea de economie socială, elaborarea, dezvoltarea şi implementarea de programe de susţinere instituţională şi financiară în domeniul antreprenoriatului social, ţinta vizată este crearea celor mai bune condiţii pentru ca întreprinderea socială să îşi atingă misiunea de a reprezenta un actor important în implementarea Strategiei Europa 2020.

Citește tot
12369