Obiective

Obiectivul general 

Diminuarea fenomenului de excluziune sociala si saracie in comunitatea marginalizata din comuna Livezeni, jud. Mures, prin furnizarea de masuri integrate de sprijin si asistenta pt 150 de gospodarii, respectiv 600 pers.

Obiectivul general al proiectului se va realiza prin furnizarea de servicii integrate de crestere a accesului si a participarii la educatie, sprijin pt accesul si mentinerea pe piata muncii, sustinerea antreprenoriatului, furnizarea de servicii medicale si sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit, asistenta jurdica pt reglementarea actelor, care se adreseaza membrilor comunitatii marginalizate din comuna Livezeni, in numar de 600 de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care cel putin 36% femei si 70% pers de etnie roma.

Obiective specifice

OS1. Cresterea nivelului de informare si educatie pt 294 de pers, din care 210 pers de etnie roma provenind din comunitatea marginalizata, prin activitati de sprijin pentru cresterea accesului, participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar, programe de tip ”Scoala dupa scoala” , consiliere si educatie parentala, informare, activitati educative, recreative si de dezvoltare

OS2. Imbunatatirea conditiilor de acces si participare pe piata muncii la nivel regional si local pt 306 pers. din comunitatea marginalizata, din care 210 pers. de etnie roma, someri si pers inactive, prin implemenarea de masuri integrate de ocupare: informare si orientare profesionala, mediere pe piata muncii precum si programe de formare profesionala

OS3. Dezvoltarea antreprenoriatului in comunitatea marginalizata prin furnizarea de servicii de cons antreprenoriala pt 300 pers. si sprijinirea unui numar de 40 de pers intreprinzatoare in a dezvolta si gestiona noi afaceri competitive;

OS4. Dezvoltarea si implementarea unui pachet de servicii integrate, sociale, medicale si medico-sociale, adresate unui numar de 600 de pers. afectate sau aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in cadrul Centrului Comunitar din comunitatea marginalizata a comunei Livezeni

OS5. Imbunatatirea conditiilor de locuire pt 150 de familii care traiesc in conditii precare, afectate sau aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea marginalizata a comunei Livezeni

OS6. Imbunatatirea situatiei juridice prin furnizarea de servicii de asistenta juridica catre 117 pers. pt reglementarea actelor de identitate si de proprietate

OS7. Dezvoltarea de campanii de informare si actiuni in vederea cresterii gradului de implicare si proactivitate a membrilor comunitatii marginalizate in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata