Pentru o companie  a fi responsabila  social nu inseamna  doar a indeplini  obligatiile legale  aplicabile  in domeniu  propriu  de activitate,  ci sa si mergi mai departe,  investind  mai mu1t in capitalul  uman, in mediu si in relatiile  cu grupurile  interesate  –  fumizori,  parteneri, clienti.

              Experientele  cu investitiile  facute in tehnologii  responsabile  fata de mediiu  si practici de management  si afaceri care au mers dincolo  de simpla respectare  a Iegilor, au aratat ca due la cresterea  competititvitatii   si au un impact direct asupra productivitatii   companie. Totusi,  responsabilitatea   social a a companiilor  nu trebuie vazuta ca un substitut  al legislatiei  si reglementarilor   privind  drepturile  sociale sau standardele  de mediu, dar va include dezvoltarea  unei legislatii,  adaptate  acestui nou concept.

In tarile in care astfel de legislatie  si reglementari  nu exista,  eforturile  trebuie  sa se concentreze  in dezvoltarea unui cadru legal si de reglementari   care sa defineasca  bazele  si actorii implicati  in promovarea  si aplicarea conceptului  de CSR, pentru  ca aceste practici  sa se poata dezvolta.  In timp ce conceptul  de CSR este promovat pana in prezent  de marile  companii  multinationale,   in general,  el este relevant  si benefic  pentru  to ate companiile,  din orice sector de activitate  si de orice marime.  Anumite  IMM-uri  (SMEs)  deja si-au asumat acest concept,  in special prin implicarea  in comunitatile  iin care activeaza.  Cooperativele  de productie  si alte sisteme participative   sau alte forme ale economiei  sociale integreaza  in mod structural  interesele membrilor  si alecomunitatilor   si indeplinesc  majoritatea  cerintelor  de responsabilitate sociala.  In Comunicatul  mentionat  (347 / 2002),  Comisia  Europeana  prezinta  Strategia. Europeana  in domeniul  responsabilitatii   sociale a intreprinderilor  (RSI).

RSI reprezinta  integrarea   voluntara   de  catre  intreprinderi    a  obiectivelor    sociale   S1   de  mediu   In activitatile    lor  comerciale   si  in  relatiile   lor  cu  partile   interesate.   Comisia   subliniaza   ca programele  de RSI contribuie  la dezvoltarea  durabila  a Uniunii  Europene  (UE). In   plus,    acestea    au   un   impact    pozitiv  asupra  gestionarii    si   competitivitatii intreprinderilor,   luand in considerare  in special:

 • globalizarea    comertului,    ceea   ce   inseamna    ca   intreprinderile    au   activitati    si responsabilitati   in        strainatate,  inclusiv  in tarile in curs de dezvoltare  sau sarace;
 • sensibilizarea   consumatorilor   cu privire  la imaginea  si reputatia  intreprinderilor;
 • luarea  in considerare  a activitatilor  de RSI de catre institutiile  financiare  si investitori,  pentru  evaluarea        factorilor  de rise si a succesului  intreprinderilor;
 • posibilitatea   de a folosi activitatile  de RSI pentru a dezvolta  competentele lucratorilor.

Principiile  strategiei  europene  Strategia  de promovare  a RSI propusa  de Comisie se bazeaza  pe un set de principii;

 • caracterul  voluntar,  transparent  si credibil  al activitatilor  de RSI;
 • identificarea   domeniilor  in care actiunea  europeana  aduce 0 valoare  adaugata;
 • echilibrul  intre actiunile  desfasurate  in domeniile  economic,  social, de mediu  si cele privind  interesele          consumatorilor
 • luarea  in considerare  a nevoilor  specifice  ale intreprinderilor   mici si mijlocii  (IMM);
 • respectarea   acordurilor  si instrumentelor   intemationale   (in special pe cele ale Organizatiei   Intemationale  a Muncii –  OIM/  ILO si ale Organizatiei  pentru  Cooperare  si Dezvoltare  Economics   – OECD)

Actiunile-cheie   ale strategiei  europene  In primul rand, Comisia  incurajeaza   dezvoltarea  cunostintelor   cu privire la impactul  RSI asupra performantelor   economice  ale intreprinderilor.   Aceasta propune,  de asemenea,  sa se lanseze studii,  activitati  de sensibilizare  si de diseminare  a infonnatiei.  Schimburile  de bune practici intre intreprinderi  si intre statele membre  trebuie,  de asemenea,  sa fie incurajate  prin crearea de retele  si prin coordonarea  actorilor.

Capacitatlie  intreprinderilor  trebuie  sa fie sprijinite,  in special prin folosirea finantarilor  europene  pentru formarea  profesionala  a lucratorilor.  In plus, principiile  RSI (CSR) trebuie  sa fie integrate  In programele  de formare  in gestionarea  (managementul) afacerilor.  Capacitatea  de actiune a IMM-urilor  trebuie  consolidata, tinand  cont de specificitatile   lor si de resursele  lor limitate.  Comisia  incurajeaza,  prin urmare,  schimbul  si diseminarea  de bune practici  intre asociatiile  de IMM-uri,  cooperarea  intre  intreprinderile mari si cele mici  si actiunile  de sensibilizare.  Transparenta  practicilor  si instrumentelor  de RSI trebuie  sa fie garantata.

Astfel  Comisia  incurajeaza  adoptarea  de:

 • coduri  de  conduita   (privind  drepturile   lucratorilor,   drepturile   omului,   protectia   mediului etc.);
 • standarde  de gestionare  (pentru  a integra  aspectele  sociale  si de mediu  in activitatile  de zi cu zi ale                intreprinderilor);
 • instrumente  pentru masurarea  performantei  (cum ar fi rapoartele  interne  de evaluare);
 • etichete  si etichetarea  produselor;
 • -standarde  privind  investitiile  responsabile  din punct  de vedere social (IRS), pentru a directiona  investitorii  catre intreprinderile  care tin cont de rezultatele  lor de RSI.

Crearea unui forum european  poate  aduce beneficii  tuturor partilor  implicate  in activitatile  de RSI. Acesta trebuie  sa fie, intr-adevar,  un spatiu consacrat  schimbului  de experienta,  cooperarii  si identificarii  domeniilor  in care actiunea  europeana  este necesara.  Comisia  invita forumul  sa se ocupe  in principal  de:

 • legatura  dintre RSI si competitivitatea   intreprinderilor;
 • contributia  RSI la dezvoltarea  durabila,  inclusiv  in tarile terte;
 • problemele  specifice  IMM-urilor;
 • eficienta  codurilor  de conduita  existente
 • orientarile  si criteriile  comune  de evaluare  a activitatilor  de RSI;
 • programele  de etichetare;
 • diseminarea   de infonnatii   cu privire  la politicile  de investitii  responsabile   din punct de vedere social

In cele din urma, Comisia  Europeana  propune  integrarea  obiectivelor  de RSI in ansamblul  politicilor  europene. Intr-adevar,  in conformitate  cu Strategia  sa in favoarea dezvoltarii  durabile,  UE s-a angajat  sa integreze  in politicile  sale consideratii  de ordin economic,  social si de mediu.